Mẫu đơn xin cấp tín dụng bằng Tiếng Anh- Business Credit Application

Mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp tín dụng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về ngân hàng xin cấp tín dụng, nội dung xin cấp tín dụng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp tín dụng tại đây.

Mẫu đơn xin cấp tín dụng – Business Credit Application

Business Credit Application

Name/Address

Last: First: Middle Initial: Title
Name of Business: Tax I.D. Number
Address:
City: State: ZIP: Phone:

Company Information

Type of Business: In Business Since:
Legal Form Under Which Business Operates:

Corporation  Partnership  Proprietorship 

If Division/Subsidiary, Name of Parent Company: In Business Since:
Name of Company Principal Responsible for Business Transactions: Title:
Address: City: State: ZIP: Phone:
Name of Company Principal Responsible for Business Transactions: Title:
Address: City: State: ZIP: Phone:

Bank References

Institution Name: Institution Name: Institution Name:
Checking Account: Savings Account: Home Equity Loan: Loan Balance:
Address: Address: Address:
Phone: Phone: Phone:

Trade References

Company Name: Company Name: Company Name:
Contact Name: Contact Name: Contact Name:
Address: Address: Address:
Phone: Phone: Phone:
Account Opened Since: Account Opened Since: Account Opened Since:
Credit Limit: Credit Limit: Credit Limit:
Current Balance: Current Balance: Current Balance:

I hereby certify that the information contained herein is complete and accurate. This information has been furnished with the understanding that it is to be used to determine the amount and conditions of the credit to be extended. Furthermore, I hereby authorize the financial institutions listed in this credit application to release necessary information to the company for which credit is being applied for in order to verify the information contained herein.

Date……/……./………

Signature

Tải về tại đây: mau-don-xin-cap-tin-dung

Hy vọng rằng với mẫu đơn xin cấp tín dụng bằng tiếng Anh do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *