Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cập nhật mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng là một phần không thể thiếu khi hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng. Bạn đang tìm kiếm những thông tin liên quan đến việc biên soạn một hợp đồng thanh lý đúng quy định pháp luật hiện hành? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau, để hiểu rõ hơn về nội dung này

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cập nhật mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

Luật xây dựng 2014;

Hợp đồng thi công xây dựng số … được ký kết vào ngày…tháng…năm…;

Và sự thỏa thuận trên nguyên tắc thiện chí giữa các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…tại…

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Bên nhận thầu: (Gọi tắt là Bên A)

Công ty:……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số:……………………………………………………………………….

Do Ông/Bà:………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:… cấp vào ngày……..tháng………năm…

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………………………….

Bên giao thầu (Gọi tắt là bên B)

Công ty:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:………………………………………………………………………..

Do Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:… cấp ngày…tháng…năm…

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………………………….

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng này với nội dung như sau:

1/ Thanh lý Hợp đồng thi công công trình số… được ký ngày giữa hai bên;

2/ Bên A có nghĩa vụ bàn giao ……………………………………………………………….

Bên B có nghĩa vụ thanh toán, bàn giao…………………………………………………….

Hai bên có nghĩa vụ ký biên bản nghiệm thu những hạng mục công trình sau……….

Kể từ thời điểm lập Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng này, hai bên xác nhận hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm, cũng như quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng số…

3/ Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành hai bản, có giá trị ngang nhau, đồng thời  mỗi bên giữ một bản.

                  Bên A                                                               Bên B

         (Ký, ghi rõ họ và tên)                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

Tải về tại đây: bien-ban-thanh-ly-hop-dong-xay-dung

Thanh lý hợp đồng xây dựng khi nào?

Thanh lý hợp đồng xây dựng khi nào?

Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng được thanh lý trong hai trường hợp dưới đây theo đúng quy định của pháp luật:

  • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo đúng hợp đồng;
  • Hợp đồng bị chấm dứt hoặc có thể hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Tại Thông tư 09/2016/TT-BXD về việc hướng dẫn thi công xây dựng công trình thì hợp đồng bị chấm dứt hoặc có thể hủy bỏ tại Điều 17 và Điều 18 của Thông tư này (Tạm ngừng hoặc là chấm dứt hợp đồng bởi bên nhận thầu/giao thầu).

Thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng:

Theo nguyên tắc chung thì thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng là do các bên tự thỏa thuận nhưng không được quá 56 ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, ngoại trừ các bên có thỏa thuận khác. Ngoài thời gian này, nếu một bên không làm thủ tục thanh lý hợp đồng xây dựng thì bên kia được toàn quyền thanh lý.

Tuy nhiên có hai trường hợp ngoại lệ dưới đây:

  • Hợp đồng xây dựng vốn nhà nước và thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng là 45 ngày kể từ hai bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo đúng hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt được quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật xây dựng 2014;
  • Hợp đồng xây dựng có quy mô lớn việc thanh lý hợp đồng sẽ được kéo dài nhưng không quá 90 ngày.

Lưu ý khi viết biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng

  • Khi thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng cần dựa vào hợp đồng xây dựng đã kí trước đó để xác định mức độ hoàn thành nghĩa vụ của các bên;
  • Người đại diện ký biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình xây dựng cần là người có thẩm quyền;
  • Có thể đưa hợp đồng thanh lý thi công công trình xây dựng ra công chứng.
  • Các bên tự nguyện thỏa thuận rồi đi đến thống nhất các điều khoản trong hợp đồng thanh lý.
  • Lưu ý: Bàn giao những gì và nghĩa vụ thanh toán phải được quyết toán tại thời điểm ký biên bản thanh lý,

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng cập nhật mới nhất. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *