Biên bản thu hồi hóa đơn theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp

Khi lập hóa đơn GTGT có sai xót nhưng vẫn chưa kê khai thì hai bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn. Việc lập biên bản thu hồi nhằm giúp xóa bỏ hóa đơn đã viết sai đó và viết lại hóa đơn mới cho người mua. Nếu các bạn vẫn đang loay hoay tìm mẫu biên bản thu hồi hóa đơn, hay chưa biết cách viết ra sao? Thì bạn nên tham khảo bài viết do chúng tôi tổng hợp dưới đây để hiểu rõ hơn.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn dùng cho nhiều trường hợp

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn dùng cho nhiều trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ – CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Theo Nghị định 04/2014/NĐ – CP ngày 17/1/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ – CP và Nghị định 04/2014/NĐ – CP.

Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :   ………………………
Địa chỉ :  ……………………….
Điện thoại : …………………             MST: ………………………
Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

BÊN B :  ……………………………………..
Địa chỉ :  ………………………………………
Điện thoại : ………………………….     MST: ………………………
Do Ông (Bà):…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

Hai bên, thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

  • Lý do thu hồi : …………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải về tại đây: bien-ban-thu-hoi-hoa-don

Biên bản thu hồi hóa đơn điện tử 

Khi phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng, cung ứng dịch vụ. Hoặc trường hợp đã lập và gửi hóa đơn điện tử cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý theo các bước như sau:

  • Hủy hóa đơn điện tử khi có sự xác nhận và đồng ý của cả 2 bên bán và mua. Đồng thời có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng phải được lưu trữ theo thời gian quy định.
  • Biên bản lập hóa đơn điện tử mới phải theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

Theo Thông tư 39/2014/TT – BTC và Thông tư 32/2011/TT – BTC thì không có mẫu mặc định và tên chính xác cho biên bản thu hồi hóa đơn điện tử. Do vậy, căn cứ theo Điều 9, Thông tư 32/2011/TT – BTC để lập biên bản thu hồi /biên bản huỷ hoá đơn có đầy đủ nội dung yêu cầu là được.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Khi phát hiện hóa đơn giấy có sai sót sau khi đã lập nhưng vẫn chưa kê khai thuế, doanh nghiệp cần lập biên bản thu hồi hóa đơn đối với hóa đơn giấy đó và sau đó có thể lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy đã lập sai.

Trên đây là Biên bản thu hồi hóa đơn theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *