Thứ Tư, Tháng Mười Hai 2, 2020

Mẫu C2-06b/NS – Giấy rút dự toán kiêm thu ngân sách...

Giấy rút dự toán kiêm thu ngân sách nhà nước là biểu mẫu C2-06b/NS về thủ tục rút dự toán kiêm thu ngân sách...

Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm

Mẫu giấy phép tổ chức triển lãm là mẫu giấy được lập ra để cho phép về việc tổ chức triển lãm. Mẫu được...

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Vietcombank là mẫu dành cho các cá nhân, doanh nghiệp lập ra để ủy quyền cho các...

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi là tờ khai của một cá nhân thông báo về việc gian hạn nợ mà...

Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng chính xác nhất

Bảo lãnh tiền tạm ứng là hình thức ràng buộc để nhà thầu không vi phạm hợp đồng. Mục này bao gồm các biểu...

Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank

Vietinbank iPay là một trong những dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietinbank dành cho các nhân, tổ chức có mở tài khoản...

Mẫu C1- 02/NS – Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà...

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về lĩnh vực thu...

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo...

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có được cấp cho kế toán khi đến làm việc tại...

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng được Sàn kế toán sưu tầm và đăng tải, là giấy tờ ngân hàng giúp...

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là mẫu đơn được các công ty, doanh nghiệp dùng nhiều nhất khi các doanh nghiệp,...