Thứ Tư, Tháng Mười Hai 2, 2020

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương...

Mẫu thông báo phong tỏa trái phiếu chính quyền địa phương đăng ký hoán đổi là mẫu bản thông báo được lập ra để...

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của Ngân hàng...

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của Ngân hàng Nhà nước là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo...

Mẫu 04: Báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà...

Mẫu báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy...

Mẫu số B02a-TCVM: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên...

Mẫu số B02a-TCVM: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về...

Mẫu số B03a-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên...

Mẫu số B03a-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về...

Mẫu C1- 02/NS – Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà...

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về lĩnh vực thu...

Hợp đồng cho vay đặc biệt ngân hàng chính xác

Hợp đồng cho vay đặc biệt ngân hàng được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối...

Mẫu số B01a-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên...

Mẫu số B01a-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về...

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của tổ chức...

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là mẫu bản báo cáo được lập...

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng được Sàn kế toán sưu tầm và đăng tải, là giấy tờ ngân hàng giúp...