Cách tính thuế GTGT đúng quy định hiện hành

Bạn đang tìm hiểu về cách tính thuế GTGT theo quy định hiện hành. Tùy thuộc vào từng đối tượng khác nhau mà khi tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) sẽ áp dụng phương pháp tính khác nhau. Theo quy định hiện nay có 2 phương pháp được áp dụng tính thuế giá trị gia tăng: Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Bạn đọc hãy tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về cách tính này.

Phương pháp khấu trừ thuế

Cách tính thuế GTGT đúng quy định hiện hành

Đối tượng áp dụng:

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC phương pháp tính thuế GTGT theo khấu trừ thuế được áp dụng đối với các đối tượng như sau:

 • Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật về kế toán, chứng từ, hóa đơn.
 • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hơn một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, hóa đơn, chứng;
 • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế…

Công thức tính thuế:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

Thuế GTGT đầu vào bằng tổng số thuế GTGT có ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa chịu thuế GTGT.

Số thuế GTGT đầu ra bằng với tổng số thuế GTGT của dịch vụ, hàng hóa bán ra ghi trên hóa đơn GTGT. Thuế GTGT có ghi trên hóa đơn được xác định như sau:

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó

 

Lưu ý: Trường hợp có sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì thuế GTGT đầu ra được xác định bằng với giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế xác định dưới đây:

Giá chưa có thuế GTGT =

Giá thanh toán

1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)

Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

Đối tượng áp dụng:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã đang có hoạt động có doanh thu hàng năm thấp hơn 01 tỷ đồng. Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 • Doanh nghiệp và hợp tác xã vừa mới thành lập. Trừ trường hợp có đăng ký tự nguyện áp dụng về phương pháp khấu trừ thuế GTGT.
 • Hộ kinh doanh cá nhân;
 • Tổ chức hay cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật Đầu tư. Và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đủ các chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ mà pháp luật quy định.
 • Tổ chức kinh tế khác mà không phải doanh nghiệp, hợp tác xã. Trừ trường hợp đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Công thức tính thuế GTGT:

Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % x Doanh thu

Trong đó:

Tỷ lệ %:

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT dựa trên doanh thu được quy định theo hoạt động như sau:

 • Phân phối và cung cấp hàng hóa: 1%;
 • Dịch vụ và xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
 • Sản xuất, vận tải và dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
 • Các hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Doanh thu:

Doanh thu dùng để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa hay dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT gồm có các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp đặc biệt

Trường hợp tính thuế GTGT với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá qúy. Được quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC) số thuế GTGT cần phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được thực hiện tính như sau:

Thuế GTGT phải nộp = GTGT x Thuế suất GTGT

Trong đó:

GTGT = Giá thanh toán bán ra Giá thanh toán mua vào tương ứng
 • Giá thanh toán bán ra là giá bán thực tế được ghi trên hóa đơn bán vàng, đá quý, bạc bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế GTGT và khoản phụ thu và phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
 • Giá thanh toán mua vào được tính bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc là nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho việc mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Cách tính thuế GTGT đúng quy định hiện hành. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *