Chi phí khấu hao là gì? Cách tính chi phí khấu hao chuẩn xác

Khấu hao (tiếng Anh: Depreciation) đây là một phương pháp kế toán phân bổ chi phí của một tài sản hữu hình trong vòng đời có ích của nó cho đến khi giá trị của tài sản này trở thành 0 hoặc có thể không đáng kể. Vậy cách tính chi phí khấu hao chuẩn xác nhất theo đúng quy định? Bạn đọc đừng vội bỏ qua bài viết này nhé, hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về chi phí khấu hao thông qua bài viết dưới đây.

Chi phí khấu hao là gì?

Chi phí khấu hao là gì?

Khấu hao (tiếng Anh: Depreciation) đây là một phương pháp kế toán phân bổ chi phí của một tài sản hữu hình trong vòng đời có ích của nó cho đến khi giá trị của tài sản này trở thành 0 hoặc có thể không đáng kể.

Chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình

Chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình là giá trị khấu hao mà DN cần phải bỏ ra để trích khấu hao tương ứng với nguyên giá của TSCĐ đó qua những kỳ tùy thuộc vào thời gian sử dụng hữu ích của nó. TSCĐ hữu hình theo đúng định nghĩa của Chuẩn mực kế toán số 3 là các tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất và kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

Chi phí khấu hao TSCĐ vô hình

Tương tự đối với tài sản cố định hữu hình, khi DN bắt đầu sở hữu tài sản cố định vô hình là lúc phát sinh khoản chi phí khấu hao của TSCĐ vô hình đó. Khác với TSCĐ hữu hình thì TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất nhưng cũng xác định được giá trị, do doanh nghiệp nắm giữ và sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho những đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình cần phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản nhằm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp thì được thay đổi phương pháp khấu hao, cũng như mức khấu hao tính cho năm hiện hành và năm tiếp theo.

Được quy định tại TT45/2013 TT-BTC quy định có 3 phương pháp trích chi phí khấu hao TSCĐ

 • Phương pháp khấu hao đường thẳng
 • Phương pháp khấu hao dựa theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 • Phương pháp khấu hao theo số lượng và khối lượng sản phẩm

Lưu ý: Theo chuẩn mực kế toán số 29 thì phương pháp để tính khấu hao tài sản cố định là một ước tính kế toán dựa trên giả định về cách thức đem lợi ích kinh tế của tài sản đó trong tương lai. Do đó doanh nghiệp cần phải dựa vào lợi ích kinh tế của tài sản đó dự kiến đem lại trong tương lai nhằm sử dụng phương pháp tính khấu hao phù hợp chứ doanh nghiệp.

Phương pháp khấu hao đường thẳng

Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích chi phí khấu hao dựa theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào các hoạt động kinh doanh.

Ví dụ: Doanh nghiệp xây một tòa nhà cho thuê văn phòng thì lựa chọn phương pháp tính chi phí khấu hao đường thẳng vì dòng tiền đem lại từ việc cho thuê khá đều đặn.

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng dễ áp dụng nên được áp dụng rất phổ biến cho những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

Công thức:

Xác định mức trích chi phí khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức:

Mức khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định : Thời gian trích khấu hao
 • Trên đây là công thức để tính mức khấu hao trung bình cả năm của tài sản cố định, để tính cho mỗi tháng. Các bạn chỉ cần lấy số khấu hao phải trích cả năm, sau đó chia cho 12 tháng.

Trường hợp thời gian trích khấu hao hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp cần phải xác định lại mức trích chi phí khấu hao trung bình của tài sản cố định theo công thức:

Mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ = Giá trị còn lại của TSCĐ : Thời gian trích khấu hao còn lại(1)

(1) Thời gian trích khấu hao còn lại được xác định như sau:

Thời gian trích khấu hao còn lại = Thời gian trích khấu hao đã đăng ký Thời gian đã trích khấu hao

Lưu ý: Mức trích chi phí khấu hao cho năm cuối cùng = Nguyên giá tài sản cố định – Khấu hao lũy kế tính đến năm trước năm cuối cùng.

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi và phát triển nhanh. Mức trích khấu hao tài sản cố định dựa theo phương pháp số dư giảm dần xác định như thời gian khấu hao của tài sản cố định.

Ví dụ: Doanh nghiệp đầu tư cần mua một bản quyền công nghệ về dược. DN dự kiến 2 năm sau sẽ có nhiều sản phẩm cạnh tranh thay thế khác nhau. Do vậy doanh thu và giá bán sẽ giảm xuống và do năm đầu tiên lợi ích đem lại từ sản phẩm sẽ cao thì DN sử dụng phương pháp khấu hao dựa theo số dư giảm dần.

 • Xác định mức trích chi phí khấu hao năm của tài sản cố định trong những năm đầu theo công thức
Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = (1 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định) x 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích chi phí khấu hao của tài sản cố định được quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định Hệ số điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm ( t<= 4 năm) 1,5
Trên 4 đến 6 năm ( 4 năm < t<=6) 2,0
Trên 6 năm (t>6 năm) 2,5

Lưu ý: Những năm cuối, khi mức khấu hao năm được xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc có thể thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại, cũng như số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức chi phí khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia đi số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao dựa theo phương pháp khấu hao theo số lượng và khối lượng sản phẩm như sau:

Căn cứ vào hồ sơ – kỹ thuật của tài sản cố định, doanh nghiệp xác định tổng số lượng và khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định, được gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.
Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, doanh nghiệp cần xác định số lượng, khối lượng sản phẩm thực tế sản xuất hàng tháng và hàng năm của tài sản cố định

Mức trích chi phí khấu hao trong tháng của tài sản cố định được xác định như sau:

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Mức trích khấu hao bình quân:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá của tài sản cố định : Sản lượng theo công suất thiết kế

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định được tính bằng tổng mức trích chi phí khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc có thể tính theo công thức sau:

Mức trích khấu hao năm của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm x Mức trích khấu hao tính bình quân cho một đơn vị sản phẩm

Trường hợp công suất thiết kế hoặc là nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp cần xác định lại mức tính khấu hao của tài sản cố định.

Các quy định hướng dẫn về trích khấu hao tài sản cố định và quản lý tài sản cố định như cách phân loại, cũng như hướng dẫn tính nguyên giá tài sản cố định và cách tính chi phí khấu hao tài sản cố định…. các bạn căn cứ vào những văn bản pháp lý sau:

 • Theo thông tư số 45/2013/TT-BTC vào ngày 25/04/2013. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013.
 • Thông tư 28/2017/TT-BTC vào ngày 12/04/2017. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/05/2017.

Chi phí khấu hao TSCĐ được trừ khi tính vào thuế TNDN dựa vào căn cứ tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Điều kiện để chi phí khấu hao TSCĐ được trừ khi tính thuế TNDN

Điều kiện để những chi phí khấu hao TSCĐ được trừ khi tính thuế TNDN gồm có:

Thứ nhất: Điều kiện để chi phí khấu hao tính vào chi phí được trừ thứ nhất là Tài sản cố định phải sử dụng vào sản xuất kinh doanh.

Trừ những trường hợp sau TSCĐ không phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn được tính chi phí khấu hao vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN:

 • Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo.
 • Phòng hoặc có thể trạm y tế để khám chữa bệnh.
 • Cơ sở đào tạo, dạy nghề và thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và những thiết bị, nội thất đầy đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong những công trình nêu trên.
 • Bể chứa nước sạch và nhà để xe; xe đưa đón người lao động, hay nhà ở trực tiếp cho người lao động.
 • Chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy hay các thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích chi phí khấu hao tính vào chi phí được trừ được xác định thu nhập chịu thuế.

Theo tiết e, điểm 2.2 khoản 2 tại điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi và bổ sung bởi điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC.

Trường hợp TSCĐ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang được dùng cho sản xuất kinh doanh. Nhưng cần phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian từ dưới 9 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa hay để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, di dời di chuyển địa điểm, với thời gian từ dưới 12 tháng. Sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ nhằm cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thì:

 • Trong khoảng thời gian tạm dừng đó và doanh nghiệp được trích khấu hao.
 • Khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong khoảng thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
 • Doanh nghiệp cần phải lưu giữ, cung cấp đầy đủ hồ sơ và lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

Thứ hai: Điều kiện để chi phí khấu hao cần được tính vào chi phí được trừ tiếp theo.
+ Tài sản cố định phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
+ Phải chứng minh được tài sản cố định đó thuộc về quyền sở hữu của doanh nghiệp. (Trừ TSCĐ thuê tài chính).
Thứ ba: Các TSCĐ này phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Chi phí khấu hao là gì? Cách tính chi phí khấu hao chuẩn xác. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *