Chính trị là gì? Khái niệm về chính trị

Thế nào là một hệ thống chính trị? Những câu hỏi thường gặp nhất trong chính trị sẽ được JES tổng hợp lại trong bài viết “Chính trị là gì? Khái niệm về chính trị” dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây, để hiểu hơn về phần nội dung này.

Định nghĩa chính trị là gì?

Chính trị là toàn bộ hoạt động liên quan đến các mối quan hệ giữa các dân tộc, giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội. Mà vấn đề cốt lõi là giành chính quyền, duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước, sự xác định hình thức tổ chức, nội dung, nhiệm vụ hoạt động của Nhà nước; sự tham gia vào công việc của Nhà nước.

Định nghĩa chính trị là gì?

Chính trị liên quan đến quyền lợi của nhà nước và giai cấp. Chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng gồm: hệ tư tưởng nhà nước, chính trị, đảng phái chính trị xuất hiện khi xã hội phân chia giai cấp dựa trên cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định. Chính trị còn tồn tại khi nào còn nhà nước, còn giai cấp.

Trong điều kiện xây dựng CNXH ở Việt Nam, chính trị trước hết bảo đảm vai trò lãnh đạo của hiệu lực quản lí của Nhà nước, Đảng Cộng sản, quyền làm chủ của nhân dân lao động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hệ thống chính trị là gì?

Hệ thống chính trịlà một chỉnh thể các tổ chức chính trị và chính trị – xã hội gồm có = Nhà nước, đảng chính trị, những tổ chức chính trị – xã hội hợp pháp được liên kết với nhau. Nhằm mục đích tác động vào quá trình đời sống xã hội để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với các lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền.

Hệ thống chính trị xuất hiện cùng lúc với sự thống trị của nhà nước, giai cấp. Thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền. Vì thế hệ thống chính trị mang bản chất của giai cấp cầm quyền. Ở Việt Nam, giai cấp nhân dân lao động và nhân dân chính là chủ thể của quyền lực. Bởi vậy, hệ thống chính trị tại đây sẽ là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thể chế chính trị là gì?

Thể chế chính trị là hệ thống các định chế hợp lại thành một chế độ chính trị. Là hình thức thể hiện các thành phần của hệ thống chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng trong xã hội. Chúng gồm có: mặt trận Tổ quốc, nhà nước; đảng phái chính trị và các tổ chức xã hội khác. Có vai trò và sự ảnh hưởng lẫn nhau của chúng trong hệ thống chính trị.

Định nghĩa tổ chức chính trị xã hội là gì?

Tổ chức chính trị – xã hội là một trong các tổ chức xã hội góp phần vào công việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là những tổ chức đại diện cho ý chí của nhiều tầng lớp trong xã hội, mang màu sắc chính trị trong hoạt động của bộ máy nhà nước.

Đây là các tổ chức tự nguyện được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ và có hệ thống tổ chức từ địa phương cho đến trung ương. Những tổ chức xã hội này có điều lệ hoạt động sẽ do hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể các thành viên thông qua. Gồm có:

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đây là, tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của đoàn thể nhân dân và cá nhân tiêu biểu của các tầng lớp xã hội, các giai cấp, những dân tộc, tôn giáo. Là nơi tập hợp trí tuệ của người Việt yêu nước, nơi thống nhất hành động giữa nhiều tổ chức thành viên. Và phối hợp với chính quyền thực hiện nền dân chủ, bảo vệ lợi ích chính đáng của những tầng lớp nhân dân.

Đây là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho ý chí đại đoàn kết và nguyện vọng chân chính của nhân dân Việt Nam. Có nhiệm vụ bảo vệ, giám sát cũng như tham gia vào quá trình xây dựng, quản lí xã hội. Mặt trận tổ quốc Việt Nam được thành lập dựa trên cơ chế bầu cử dân chủ được phân cấp để hoạt động trong phạm vi toàn quốc.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Là nơi tập hợp tầng lớp thanh niên và là đoàn thể của những thanh niên ưu tú, đội dự bị của Đảng. Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng chính là nơi đào tạo ra các viên chức, cán bộ có phẩm chất tốt trong bộ máy nhà nước, hoặc giữ những nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức chính trị xã hội, có thể kể đến như công đoàn, Ðảng…

Tổ chức Đoàn thanh niên được thành lập trên phạm vi cả nước, có mặt hầu hết các đơn vị, cơ quan, các tổ chức từ trung ương đến địa phương. Nhằm thu hút thế hệ trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội bổ ích, lành mạnh. Từ đó giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho các thành viên.

Hội nông dân Việt Nam

Là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân do chính Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của Nhà nước Việt Nam.

Hội được thành lập nhằm động viên, tổ chức nông dân lao động cả nước tham gia vào sản xuất và giáo dục tinh thần yêu nước. Mặt khác, hội còn đảm nhận trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cũng như phản ánh tâm tư, nguyện vọng của giai cấp nông dân Việt Nam.

Hội liên hiệp phụ nữ

Đây là tổ chức của nữ giới, đảm nhiệm chức năng đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ cũng như lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Ngoài ra, Hội liên hiệp phụ nữ còn tham gia vào quá trình xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

Hội hướng dẫn phụ nữ thực hiện những chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hội cựu chiến binh Việt Nam

Là tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Hoạt động theo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Mục đích của Hội cựu chiến binh Việt Nam chính là tập hợp, đoàn kết cũng như tổ chức, động viên những thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về Chính trị là gì?. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *