Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất, được ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của BHXH Việt Nam. Và có hiệu lực từ ngày 1/12/2015. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về nội dung và cách lập mẫu danh sách lao động tham động tham gia BHYT, BHXH, BHTN. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Các điều cần biết về mẫu D02-TS

Mẫu D02-TS là gì?

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động có tham gia BHXH, BHTN, BHYT dùng để đơn vị đăng ký; truy thu và điều chỉnh đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BHYT, BNN; cấp sổ BHXH và thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

Mục đích

 • Điều chỉnh về mức đóng BHXH, BHTN, BHYT.
 • Đăng ký thẻ BHYT và cấp sổ BHXH đối với CBCNV trong đơn vị.
 • Kê khai tăng giảm lao động và tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Người sử dụng lao động phải lập mẫu D02-TS khi nào?

 • Khi có phát sinh về tăng, giảm số lao động và tiền lương khi tham gia BHXH.
 • Khi có phát sinh về việc đăng ký thẻ BHYT & cấp sổ BHXH đối với CBCNV thuộc đơn vị.

Căn cứ để lập mẫu D02-TS là gì?

 • Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận;
 • Quyết định thuyên chuyển, nâng lương và những hồ sơ có liên quan khác.
 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin của người tham gia BHYT, BHXH, BHTN (Mẫu TK1-TS).4
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Phương pháp lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Chỉ tiêu ghi theo cột dọc:

Cột A: Đối với từng mục có ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Cột B: Ghi cụ thể họ và tên của từng lao động và ghi tương ứng vào từng mục có tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm tiền lương, giảm lao động vào mẫu D02-TS.

(Trong từng mục nên ghi dựa theo thứ tự như sau: Người đã có sổ BHXH ghi trước và người chưa có số BHXH ghi sau).

Cột C: Ghi sổ BHXH đối với người lao động đã có sổ BHXH, còn đối với người chưa có sổ BHXH đã được cấp thẻ BHYT thì cần ghi số thẻ BHYT; nếu chưa có thì sẽ để trống.

Cột 1: Ghi đầy đủ, chi tiết chức vụ, cấp bậc và chức danh công việc, điều kiện làm việc theo quy định hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của từng người lao động.

Cột 2: Ghi phần lương mà người lao động được hưởng vào mục này của mẫu D02-TS.

 • Nếu NLĐ thực hiện theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì viết bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).
 • Nếu NLĐ thực hiện theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì viết mức lương theo công việc và chức danh bằng đồng tiền Việt Nam.

Cột 3,4,5: Ghi phụ cấp của chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề tính bằng tỉ lệ phần trăm vào cột tương ứng. Trường hợp không được hưởng trợ cấp nào thì bạn không ghi, để trống phần này.

Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định Pháp luật lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 (nếu có).

Cột 7: Ghi các khoản bổ sung khác vào mẫu D02-TS theo quy định của pháp luật về lao động (nếu có).

Cột 8,9: Ghi từ tháng năm đến tháng năm mà NLĐ bắt đầu tham gia hoặc có điều chỉnh mức đóng. Nếu NLĐ có thời gian bị truy đóng BHYT, BHXH, BHTN thì viết từng dòng và theo từng mốc thời gian truy đóng. Để hiểu hơn về trường hợp bị truy thu đóng BHXH, bạn đọc tham khảo: Trường hợp bị truy thu đóng bảo hiểm xã hội

Cột 10: Ghi sổ và ngày tháng năm của hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao động hoặc quyết định tiếp nhận, tuyển dụng; tạm hoãn Hợp đồng lao động hay nghỉ việc không hưởng lương. Nếu NLĐ ngừng tham gia BHYT mà không trả thẻ Bảo hiểm y tế thì ghi “Không trả thẻ”. Ghi các đối tượng được hưởng quyền lợi của BHYT cao hơn nếu có giấy tờ minh chứng như: cựu chiến binh hay người có công với cách mạng,…

Chỉ tiêu ghi theo hàng ngang:

Tăng ( chỉ tiêu I): Ghi theo thứ tự như sau:

 • Lao động tăng mới;
 • Lao động điều chỉnh tăng mức đóng của đơn vị.

Giảm ( chỉ tiêu II): Ghi theo thứ tự người lao động giảm do:

 • Chuyển đi.
 • Nghỉ hưởng chế độ BHXH…
 • Lao động có điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị;

Lưu ý:

 • Trường hợp trong tháng NSDLĐ có lập nhiều danh sách lao động đóng BHYT, BHXH, BHTN thì nên đánh số danh sách cho dễ quản lý.
 • NSDLĐ cần phải kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHYT, BHXH, BHTN của từng NLĐ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời có trách nhiệm về việc lập và lưu trữ hồ sơ tham gia BHYT, BHXH, BHTN mà pháp luật có quy định.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc theo quy định mới nhất. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *