Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

0
707
10 (100%) 1 vote

Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Căn cứ định hướng phát triển chung của ngành NH và thực tế hoạt động trong những năm gần đây, NH TMCP Công Thương Việt Nam cần xác định rõ chiến lược và định hướng phát triển hoạt động bán lẻ như sau:

– Mở rộng thị phần hoạt động: Phát triển hoạt động bán lẻ cần dựa trên cơ sở khả năng sinh lời và tính bền vững. Phát triển mạng lưới đa kênh phân phối sản phẩm dịch vụ, cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho thị trường. Gia tăng số lượng khách hàng và nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận của hoạt động ngân hàng bán lẻ.

– Đẩy mạnh công tác marketing: Tăng cường công tác KH, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động bán lẻ và hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

– Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các dịch vụ tiện ích đến mọi người dân, tranh thủ vốn đầu tư và trợ giúp kỹ thuật của các nước và các tổ chức thế giới.

– Phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực để có sức cạnh tranh và thích ứng nhanh trong quá trình hội nhập.

– Phòng ngừa và hạn chế rủi ro hoạt động bán lẻ cần được xem là một biện pháp then chốt để phát triển hoạt động bán lẻ của NH TMCP Công Thương Việt Nam. Vấn đề phòng ngừa và hạn chế rủi ro hoạt động bán lẻ cần được nhận thức và xử lý trên cơ sở toàn diện, nhất quán và đồng bộ.

– Nâng cấp hệ thống thông tin báo cáo. Số lượng và chất lượng thông tin báo cáo hoạt động bán lẻ luôn là điều quan tâm của các NHTM, do vậy NH TMCP Công Thương Việt Nam cần áp dụng các biện pháp kiên quyết hơn nhằm sớm cải thiện tình hình thông tin báo cáo còn thiếu và chưa kịp thời như hiện nay.

– Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đặc biệt phát triển các dịch vụ tiện ích và các dịch vụ NH điện tử. Phát triển mạnh dịch vụ NH bán lẻ một cách an toàn và bền vững, nâng cao hiệu quả của hoạt động ngân hàng bán lẻ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here