Cách hạch toán bút toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Hạch toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là một bút toán các doanh nghiệp tính thuế GTGT dựa theo phương pháp khấu trừ nào cũng phải thực hiện. Để giúp bạn đọc nắm kỹ hơn về cách hạch toán này. Mời bạn đọc cùng chúng tôi tham khảo nội dung bài viết sau đây.

Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

  • Chỉ những doanh nghiệp nộp thuế GTGT dựa theo phương pháp khấu trừ mới thực hiện việc kết chuyển thuế GTGT.
  • Kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ là việc bù trừ giữa số thuế GTGT đầu ra doanh nghiệp cần phải nộp với số thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp được khấu trừ.

Lưu ý

Nếu đầu vào nhỏ hơn đầu ra -> Được khấu trừ hết đầu vào -> Số chênh lệch phải nộp

Nếu đầu vào lớn hơn đầu ra -> Được khấu trừ hết đầu ra -> Số chênh lệch còn được khấu trừ chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp.

Cách hạch toán bút toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

4 bước kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Bước 1: Xác định số thuế GTGT đầu ra phải nộp

Số Thuế GTGT đầu ra cần nộp = Số phát sinh có TK 3331 trong kỳ – số phát sinh nợ TK 3331 có trong kỳ (phát sinh nợ trong kỳ là các trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, điều chỉnh giá…, không bao gồm về số thuế GTGT đã nộp của kỳ trước).

Bước 2: Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào cuối kỳ = Dư nợ TK 133 đầu kỳ + phát sinh Nợ TK 133 có trong kỳ – Phát sinh có TK 133 trong kỳ (Đây là số khi chưa có thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT).

Bước 3: Đối chiếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp với số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

  • TH1: Nếu số thuế GTGT đầu ra cần nộp > số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ -> Kết chuyển toàn bộ phần thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Bút toán kết chuyển: Nợ TK 3331/ Có TK 133: Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

  • TH2: Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp < số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ -> Kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Bút toán kết chuyển: Nợ TK 3331/Có TK 133: Số thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Ví dụ minh họa

Công ty Kế toán Việt trong kỳ tính thuế năm 2017 có số thuế GTGT đầu ra phải nộp là 50.000.000 đồng và  Số dư Nợ TK 133 là 55.000.000 đồng.

Như vậy, cuối kỳ, công ty Kế toán thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT như sau:

Nợ TK 3331: 50.000.000

Có TK 133: 55.000.000

Bước 4: Cách kiểm tra việc kết chuyển thuế GTGT giữa kế toán và thuế

  • TH1: Nếu số thuế GTGT đầu ra cần nộp lớn hơn Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Số dư Có cuối kỳ TK 3331 = Số liệu ở chỉ tiêu [40] dựa trên tờ khai thuế GTGT.
  • TH2: Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bé hơn số thuế GTGT đầu ra phải nộp: Số dư Nợ TK 133 = Số liệu ở chỉ tiêu [43] có trên tờ khai thuế GTGT.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Cách hạch toán bút toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *