Hợp đồng ký gửi hàng hóa theo mẫu mới nhất

Bạn muốn tìm hợp đồng ký gửi hàng hóa? Bởi đây là một trong những loại hợp đồng rất quan trọng trong công việc kinh doanh. Chính vì vậy mà những nội dung trong mẫu văn bản này cần đúng với quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu Hợp Đồng Ký Gửi Hàng Hóa đã được chúng tôi tổng hợp cụ thể trong bài viết.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa là gì?

Quá trình ký gửi hàng hóa là việc bên có tài sản chuyển quyền quản lý và định đoạt tạm thời đối với tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông qua hợp đồng. Trong hợp đồng này bên nhận bán hàng ký gửi sẽ có quyền bán hoặc là có quyền định đoạt khác đối với tài sản.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa là gì?

Như vậy, việc kí hợp đồng ký gửi hàng hóa là sự thỏa thuận của các bên mà trong đó bên sở hữu tài sản sẽ chuyển quyền định đoạt tạm thời cho bên nhận ký gửi. Hợp đồng mua bán ký gửi hàng hóa sẽ được ghi nhận trong Luật thương mại dưới hình thức ủy thác như sau:

“Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.”

Đối tượng của hợp đồng ký gửi hàng hóa

Đối tượng của hợp đồng ký gửi hàng hóa thông thường là hàng hóa. Hàng là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa trong hợp đồng ký gửi là hàng hóa hữu hình như: sách vở, bát đĩa, quần áo… Trên thực tế có rất nhiều tài sản là đối tượng của hợp đồng ký gửi như: nhận ký gửi quần áo, ký gửi đồ thời trang, …

Hợp đồng ký gửi hàng hóa theo mẫu được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA

Hợp đồng số ……/HĐKG

Hợp đồng này được thành lập ngày  … tháng … năm ….Tại: ………………………………………………

Chúng tôi gồm:

  1. BÊN GIAO HÀNG:…………(tên doanh nghiệp hoặc chủ hàng) ……………..…….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Đại diện là ông (bà): …………………………………… CMND số …………………….

Cấp ngày …………………… tại ………………………………………………………….

  1. BÊN ĐẠI LÝ BÁN HÀNG:………….. (tên cửa hàng, siêu thị)

Đại diện là: ……………………………. CMND số ……………………..………………

Cấp ngày …………………… tại …………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng ký gửi hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1:Đối tượng của hợp đồng

  1. Bên chủ hàng …………………. Giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gởi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bảng mục dưới đây:
Số TT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Chiết khấu Thành tiền Ghi chú
Cộng

 

  1. Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay. Chỉ bán thiếu cho khách hàng khi được bên chủ hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
  2. Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gởi những mặt hàng chậm luân chuyển.

Điều 2: Quy cách giao nhận hàng

Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).

Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức:

…………………………………………………………………………………………………….

Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ cửa hàng

  1. Cửa hàng muốn treo bảng hiệu mang tên doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.
  2. Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được Nhà nước cho phép.

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

  1. Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn do chủ hàng ấn định và phải thanh toán chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.
  2. Việc huấn luyện kỹ nghệ lấp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng ký gửi hàng hóa không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng… ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chủ động chấm dứt hợp đồng chịu.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên chủ động thương lượng giải quyết, chỉ kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng ký gửi hàng hóa này được làm thành …. bản. Mỗi bên giữ …. bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG                                         ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

Ký tên                                                                       Ký tên

Tải về tại đây: hop-dong-ky-gui-hang-hoa

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Hợp đồng ký gửi hàng hóa theo mẫu mới nhất. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *