Hợp đồng trọn gói trong xây dựng – Những quy định mới nhất

Hợp đồng trọn gói là một trong những hợp đồng thường được áp dụng đối với gói đấu thầu có quy mô nhỏ. Thông qua việc cung cấp dịch vụ tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa, lắp đặt. Để hiểu rõ hơn về những quy định mới nhất trong hợp đồng trọn gói xây dựng. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Hợp đồng trọn gói là gì?

Hợp đồng trọn gói là gì?

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá trị cố định đối với toàn bộ nội dung công việc trong suốt thời gian thực hiện. Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

Tổng số tiền mà nhà thầu nhận được sau khi hoàn thành các nghĩa vụ đã quy định đúng với giá ghi trong hợp đồng.

Những quy định mới nhất của hợp đồng xây dựng trọn gói

Gói thầu đối với hợp đồng trọn gói

Theo quy định tại Điểm c khoản 1, quy định về gói thầu áp dụng với hợp đồng trọn gói như sau:

  • Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm phù hợp với hợp đồng trọn gói.
  • Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn đơn giản, dịch vụ tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây dựng, lắp ráp hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói.

Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định quy mô, tính chất gói thầu. Việc xác định rõ tính chất kỹ thuật, điều kiện và quy định của pháp luật để lựa chọn gói thầu phù hợp.

Nguyên tắc thanh toán hợp đồng trọn gói

Theo Điều 95 Nghị định số 63/2014/NĐ – CP, quy định về nguyên tắc thanh toán hợp đồng trọn gói như sau:

  • Nguyên tắc thanh toán

Việc thanh toán hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần, sau mỗi lần nghiệm thu. Hoặc nhà đầu tư cũng có thể thanh toán một lần sau khi nhà thầu đã hoàn thành các điều mục theo hợp đồng.

Số tiền mà nhà thầu nhận được bằng giá trị hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận trước đó.

Trường hợp không xác định được chính xác giá trị hoàn thành tương ứng với từng hạng mục công việc hoặc từng giai đoạn nghiệm thu hoàn thành. Chủ đầu tư và nhà thầu có thể quy định thanh toán theo tỷ lệ phần trăm (%) giá trị hợp đồng.

  • Hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói gồm có:

Biên bản xác nhận khối lượng công việc thực hiện trong giai đoạn thanh toán, có xác nhận của chủ đầu tư, đại diện nhà thầu và tư vấn giám sát (nếu có).  Biên bản này là xác nhận hoàn thành hạng mục công trình, công việc phù hợp với thiết kế mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Đối với việc mua sắm tư vật liệu: Tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ thanh toán cho phù hợp như hóa đơn của nhà thầu. Dựa vào danh mục hàng hóa đóng gói, đơn bảo hiểm, chứng từ vận tải, biên bản nghiệm thu hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng, Giấy chứng nhận xuất xứ và các tài liệu, chứng từ khác liên quan.

Khi nào hợp đồng trọn gói được điều chỉnh

Mặc dù là hợp đồng trọn gói và khoản thanh toán là cố định. Nhưng trong nhiều trường hợp bất khả kháng thì hợp đồng có thể thỏa thuận lại. Một trong những nguyên nhân thực tiễn xảy nằm ngoài tầm kiểm soát và lường trước của nhà đầu tư và nhà thầu.

Những nguyên nhân có thể là: chiến tranh, đình công, bạo loạn, dịch bệnh, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, cách ly do kiểm dịch, cấm vận…

 

Lưu ý khi áp dụng hợp đồng trọn gói

  • Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng, số lượng công việc.
  • Nếu nhà thầu nhận tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong xử lý đền bù việc tính sai số lượng, khối lượng của công việc.
  • Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thỏa thuận, hoàn thiện hợp đồng. Hai bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế đã được duyệt.
  • Chủ đầu tư có quyền báo cáo nhà thầu xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc, nếu như chưa đạt theo hợp đồng.
  • Việc thương thảo, ký kết và thanh toán hợp đồng trọn gói phải tuân thủ quy định nêu trong hợp đồng. Theo đó, nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các công việc theo đúng nội dung và phạm vi nêu trong hợp đồng.
  • Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trong hợp đồng cần phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù. Đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Hợp đồng trọn gói trong xây dựng do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *