Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online năm 2021

Làm thế nào để cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mà không cần phải tới trực tiếp cơ quan thuế để thực hiện? Việc quyết toán hiện nay được thực hiện theo công văn số 6043/CT-TNCN. Cá nhân có thể chọn 1 trong 2 cách quyết toán: website thuế điện tử hoặc sử dụng phần mềm HTKK. Các bước thực hiện chi tiết sẽ được chúng tôi đề cập ngay trong bài viết Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online năm 2021 dưới đây.

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online năm 2021

Quyết toán thuế TNCN online trên Website Thuế điện tử

Bước 1: Truy cập website: http://thuedientu.gdt.gov.vn

Hãy bấm vào đường link: http://thuedientu.gdt.gov.vn để thực hiện quyết toán thuế TNCN Onlinevà thực hiện như sau:

Truy cập vào Hệ thống thuế điện tử -> Cá nhân -> Vào mục Đăng nhập (nhập MST, Mã kiểm tra -> Tiếp tục)

Trang chủ Website Thuế điện tử

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online năm 2021

Ở phần Đăng nhập: -> Nhập vào ngày cấp mã số thuế (nếu không nhớ ngày cấp, xem hướng dẫn cách tìm phía dưới).

Bước 2: Đăng nhập -> Vào Quyết toán thuế

Bước 2.1 Vào Tab “Kê khai trực tuyến”: Nhập đủ thông tin bắt buộc có dấu (*):

 • Chọn loại tờ khai quyết toán thuế TNCN (02/QTT-TNCN)
 • Chọn Cơ quan thuế Quyết toán thuế TNCN: nhập vào các ô tương ứng

Có 2 trường hợp bạn cần lưu ý khi thực hiện Quyết toán thuế TNCN online ở bước này:

Trường hợp 1: Người nộp thuế kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả (chọn cơ quan thuế ở phần tra cứu MST). Loại tờ khai: tờ khai chính thức/bổ sung

Trường hợp 2: NNT không có kê khai trực tiếp với Cơ quan thuế (Đơn vị chi trả khấu trừ tại nguồn), sau đó khai thông tin về thay đổi nơi làm việc trong năm, sẽ xuất hiện 2 trường hợp.

1. Trường hợp 2.1: nhấn vào ô có thay đổi nơi làm việc. Sau đó kê khai các thông tin vào ô 1 hoặc ô 2.

 • Tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân online, người nộp thuế đang tính mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì NNT cần tiếp tục nhập thông tin MST của tổ chức chi trả tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
 • Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập và nơi đăng ký GTGC cho bản thân.

2. Trường hợp 2.2: không có thay đổi nơi làm việc. Sau đó khai thông tin vào ô 3 hoặc là ô 4.

 • Tại thời điểm quyết toán thuế người nộp thuế vẫn còn làm việc tại tổ chức chi trả. Nếu tích vào ô này thì NNT cần tiếp tục nhập MST của tổ chức chi trả để hệ thống tự động xác định cơ quan thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Nhấn Tiếp tục ->  Đến phần Nhập dữ liệu tờ khai -> Nhập Mã số thuế của Tổ chức chi trả thu nhập

Tại thời điểm quyết toán thuế đã nghỉ việc và không làm việc tại bất kỳ tổ chức chi trả nào nào. Nếu tích vào ô này thì người nộp thuế sẽ tiếp tục lựa chọn cơ quan thuế quản lý tại nơi cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Bước 2.2 Tiếp tục -> Nhập phụ lục: 02-1/BK-QTT-TNCN, Tờ khai 02/QTT-TNCN ->Bấm Lưu bản nháp.

Trường hợp đã có file dữ liệu, Người nộp thuế chọn “Gửi lại file dữ liệu”:

 • Tại mục phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (nằm ở góc trái cuối màn hình): nhấp vào và kê khai đủ các thông tin bắt buộc: nhập bảng kê Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT có MST : điền thông tin tại mục I, NPT chưa cấp MST : điền thông tin tại mục II).
 • Tại mục Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nằm ở góc trái cuối màn hình): nhập thông tin liên lạc người nộp thuế và kê khai thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 2.3 Nhập thông tin liên lạc của người nộp thuế

Các thông tin cần nhập khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế tncn online gồm có địa chỉ, quận/huyện, tỉnh/thành phố, email, điện thoại, số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng (cần phải ghi rõ 3 cấp Tên Ngân hàng, Tỉnh/Thành phố trực thuộc, Chi nhánh).

Nhập các chỉ tiêu nếu có phát sinh theo như sau:

 • Chỉ tiêu [23]: nhập tổng thu nhập phát sinh tại VN (thu nhập chịu thuế).
 • Chỉ tiêu [26]: nhập tổng về thu nhập phát sinh ngoài VN (thu nhập chịu thuế).

Các khoản được giảm trừ:

 • Chỉ tiêu [31]: nhân đạo, khuyến học, từ thiện.
 • Chỉ tiêu [32]: các khoản đóng bảo hiểm được khấu trừ.
 • Chỉ tiêu [33]: khoản đóng quỹ hưu trí được khấu trừ.

Số thuế điền vào chỉ tiêu như sau:

 • Chỉ tiêu [37]: số thuế đã khấu trừ (số thuế TNCN được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn của người nộp thuế trong năm đó, có xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân NNT).
 • Chỉ tiêu [38]: số thuế đã tạm nộp (số thuế người nộp thuế đã nộp trực tiếp vào NSNN, không phải được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ tại nguồn).
 • Chỉ tiêu [39]: số thuế đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ thuế;
 • Chỉ tiêu [40]: số thuế đã khấu trừ hoặc là tạm nộp trùng do quyết toán thuế TNCN vắt năm.

Trường hợp có số thuế nộp thừa:

 • Cá nhân có yêu cầu về hoàn thuế TNCN: nhập số thuế về đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47].
 • Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp NSNN khác: nhập vào số bù trừ vào chỉ tiêu [48]

Bước 3: In và gửi tờ khai

Để xem và in Tờ khai xml cần phải cài đặt iTaxViewer 1.6.3. Phần mềm iTaxview tải tại trang https://www.dantaichinh.com/itaxviewer/

-> Bấm Lưu bản nháp + Hoàn thành kê khai -> Kết xuất xml -> Nộp tờ khai -> Xác thực nộp tờ khai: nhập đúng mã kiểm tra -> tiếp tục -> xuất hiện thông báo nộp tờ khai thành công

-> In Tờ khai đã kê khai thành 2 bản (Mở file đã kết xuất xml bằng phần mềm iTaxview mới nhất), đồng thời nộp tại Cơ quan Thuế (Bộ phận một cửa).

Trường hợp muốn kiểm tra trạng thái Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã gửi:

Vào Tab: Tra cứu tờ khai : Lựa chọn loại Tờ khai -> Chọn ngày gửi -> Tra cứu (mục đích kiểm tra Tờ khai đã được ghi nhận tại hệ thống của Cơ quan Thuế chưa).

Trên đây là 3 bước khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN Online bằng Website Thuế điện tử. Có một số thông tin bạn cần lưu ý khi thực hiện bằng cách này:

 • Nếu yêu cầu hoàn thuế TNCN bạn cần biết điều kiện được hoàn thuế TNCN
 • Cách để tính thu nhập chịu thuế khi thực hiện quyết toán

Quyết toán thuế TNCN online trên phần mềm HTKK

Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm quyết toán thuế TNCN Onlie

Tải về phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và đăng nhập phần mềm để làm quyết toán thuế TNCN online:

Truy cập website của Tổng cục Thuế gdt.gov.vn, chọn phần Hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Phiên bản mới nhất hiện nay là 4.4.9

=> Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” –> Chọn “Tờ khai 05/QTT-TNCN” –> Chọn “Kỳ tính thuế”, màn hình sẽ hiển thị như dưới như hình dưới:

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online năm 2021

Chú ý: Những tổ chức và doanh nghiệp mới thành lập không từ ngày 01/01 của năm quyết toán thuế TNCN online nên không tròn năm thì chọn vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và buộc phải nhập vào ô lý do. Để chọn được vào đây thì cần quay lại Bước chọn “Kỳ tính thuế” –> Phải chọn từ tháng mấy –> Thì khi vào trong tờ khai mới chọn được vào đây.

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Cách tốt nhất là nhập dữ liệu trên Excel rồi mới tải lên HTKK để tránh bị lỗi font chữ, nếu có trục trặc gì cũng không bị mất dữ liệu

Chỉ cần nhập ở những phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-3/BK-QTT-TNCN,PL 05-2/BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ bật tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.

Bước 3: Hoàn thành

Sau khi đã kê khai xong 3 phụ lục thì bạn ấn nút: “Ghi” –> Sang bên tờ khai “05-Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” để kiểm tra lại số liệu đã nhập.

 • Nếu xuất hiện chỉ tiêu [45] thì tổ chức và doanh nghiệp phải nộp thêm thuế TNCN
 • Nếu xuất hiện chỉ tiêu [46] thì tổ chức và doanh nghiệp theo dõi bù trừ vào kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế TNCN.

Bước 4: Kết xuất dữ liệu ra file

Sau khi đã cập nhật dữ liệu vào các phần mềm kê khai, cá nhân thực hiện:

Xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm nhằm kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT (Cơ quan thuế) đã quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Kiểm tra số liệu khớp đúng giữa bản in ra giấy so với file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có sự chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, hay định dạng quy định.

Bước 5: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại Bước 3, NNT cũng được gửi file đến cơ quan thuế theo một trong hai cách như sau:

 • Gửi thông qua mạng internet: NNT truy cập trang điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ CÁ NHÂN) và sử dụng chức năng Tải tờ khai để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện từng Bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.
 • Gửi trực tiếp tại CQT hoặc thông qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc có thể USB. Tuy nhiên, CQT khuyến khích Cá nhân gửi file qua internet hoặc là qua bưu điện.

Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

NNT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân online đã in tới cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc là gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo đúng quy định của Luật thuế TNCN.

Lưu ý:

 • Đối với cá nhân có gửi hồ sơ giấy, file phải in và gửi kèm trang bìa tệp với hồ sơ giấy.
 • Đối với cá nhân chỉ gửi hồ sơ giấy không cần phải gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 7: Theo dõi kết quả gửi file

Sau khi đã gửi hồ sơ quyết toán, file dữ liệu, NNT cần truy cập vào cổng thông tin điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ CÁ NHÂN), nhằm theo dõi kết quả gửi tệp dữ liệu (Xem chi tiết hướng dẫn về sử dụng phần mềm trên địa chỉ  http://thuedientu.gdt.gov.vn (phân hệ CÁ NHÂN)

Bước 8: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc là nhận được thông báo cần điều chỉnh của CQT, cá nhân thực hiện kê khai quyết toán và kết xuất lại tệp dữ liệu, gửi cho CQT. Các Bước thực hiện bắt đầu lại từ Bước 1 đến Bước 6.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online năm 2021. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *