Kế toán nội bộ là gì? Mô tả công việc kế toán nội bộ chi tiết nhất

Kế toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nhân sự thuộc bộ máy kế toán. Vậy bạn có biết kế toán nội bộ là gì? Công việc cụ thể của kế toán nội bộ ra sao?… Nếu chưa có nhiều thông tin, hãy để chúng tôi giúp bạn giải đáp.

Định nghĩa kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ hay là kế toán quản trị (In house accountant) đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tập hợp tất cả những phát sinh thực tế, gồm có cả phát sinh có và không có hóa đơn chứng từ nhằm căn cứ xác định tình hình tài chính, lỗ và lãi thực tế của doanh nghiệp.

Định nghĩa kế toán nội bộ

Hiểu một cách đơn giản, kế toán nội bộ chỉ phục vụ các công việc kế toán bên trong nội bộ doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ những công việc ghi chép, lập chứng từ, lưu trữ, theo dõi, kiểm tra các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp từ lúc phát sinh đến khi kết thúc; đồng thời cung cấp thông tin nhằm ra quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán nội bộ là tên gọi chung để chỉ tất cả các vị trí kế toán từng phần hành và không gồm có kế toán tài chính (kế toán thuế).

Công việc kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ sẽ phải đảm nhận những công việc ghi chép sổ sách kể toán các công việc diễn ra hằng ngày:

  • Phát hành, kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ, đồng thời luân chuyển theo đúng trình tự.
  • Hạch toán các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học.
  • Phối hợp và kiểm soát thực hiện công việc đối với những kế toán nội bộ khác.
  • Lập các báo cáo theo tuần, tháng, quý hoặc những báo cáo đột xuất dựa theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ phân tích, thống kê số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra quyết định đúng đắn, kịp thời.

Tuy nhiên, đối với mỗi doanh nghiệp thì có những quy mô hoạt động khác nhau, nên năng lực nhân viên cũng khác nhau, do đó cũng có các công việc của kế toán nội bộ khác nhau.

Phân loại kế toán nội bộ

1. Kế toán quỹ tiền mặt (đóng vai trò như thủ quỹ): Căn cứ vào Quy định thu và Quy định chi của doanh nghiệp kế toán lập phiếu thu – chi và thực hiện thu chi, quản lý tiền, sổ theo dõi, quản lý luồng tiền qua quỹ.

2. Kế toán kho: Căn cứ dựa vào Quy định xuất, quy định nhập của doanh nghiệp. Kế toán lập chứng từ xuất – nhập và nhập – xuất hàng căn cứ vào chứng tư ghi sổ theo dõi, quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng.

3. Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản tại ngân hàng, Căn cứ dựa vào quy định của doanh nghiệp và ngân hàng mở tài khoản kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm chi và séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ Theo dõi luồng tiền thông qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng, đồng thời quản lý tiền tại ngân hàng.

4. Kế toán thanh toán: Căn cứ dựa vào quy định của doanh nghiệp kế toán thanh toán lập đề nghị, hoàn ứng, ứng tiền và thanh toán, căn cứ vào chứng từ mở sổ theo dõi những khoản tạm ứng thanh toán và đối chiếu công nợ.

5. Kế toán tiền lương: Căn cứ dựa vào quy định của doanh nghiệp kế toán soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý hợp đồng lao động. Xây dựng Quy chế lương và cách tính tiền lương và thanh toán lương, quản lý, theo dõi bảo hiểm y tế,  bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp.

6. Kế toán bán hàng: Căn cứ dựa vào quy định của doanh nghiệp, căn cứ vào yêu cầu lĩnh vực ngành nghề công ty kinh doanh kế toán để lập hoá đơn hoá đơn, lập chứng từ bán hàng, đồng thời tổng hợp doanh thu bán hàng báo cáo bán hàng.

7. Kế toán công nợ: Căn cứ hoá đơn bán hàng, chứng từ bán hàng, kế toán tổng hợp lên công nợ phải thu và phải trả, cũng như việc lập kế hoạch thu nợ, giãn nợ và kỹ năng đòi nợ, giãn nợ.

8. Kế toán tổng hợp: Phân loại chứng từ, phân tích chứng từ và cập nhật thông tin theo ngày lên báo cáo, lập báo cáo, đồng thời tiến hành phân tích số liệu cho ý kiến với ban quản lý tài chính hoặc kế toán trưởng.

9. Kế toán trưởng: Công việc của kế toán trưởng, phạm vi của kế toán trưởng, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của kế toán trưởng.

10. Kiểm soát nội bộ: Công việc của kiểm soát nội bộ và những phạm vi của kiểm soát nội bộ.
Tuỳ thuộc vào doanh nghiệp lớn hay nhỏ để tuyển dụng, cũng như xếp, phân chia công việc cho các thành viên trong bộ máy kế toán cho phù hợp.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Kế toán nội bộ là gì? Mô tả công việc kế toán nội bộ chi tiết nhất. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *