Kinh doanh ngân hàng không hề dễ, muốn sinh lời phải có vốn phòng rủi ro

0
487
Rate this post

Kinh doanh ngân hàng không hề dễ, muốn sinh lời phải có vốn phòng rủi ro

danh sách ngân hàng

Mục tiêu của bài viết là đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam sau sáp nhập, hợp nhất, mua lại. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA để ước tính hiệu quả hoạt động các ngân hàng Việt Nam sau sáp nhập, hợp nhất với các biến đầu vào: chi phí tiền lương, chi phí trả lãi, các chi phí khác. Các biến đầu ra gồm: thu nhập lãi, các khoản thu nhập khác từ hoạt động kinh doanh. Kết quả cho thấy, phi hiệu quả trung bình của các ngân hàng nghiên cứu giai đoạn 2007 – 2014 khoảng 10,18%, đa số các ngân hàng sau sáp nhập đã tận dụng được quy mô để tăng hiệu quả hoạt động, tuy nhiên các ngân hàng vẫn còn sử dụng lãng phí nguồn lực như chi phí tiền lương, chi phí lãi và chi phí khác. Với kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các khuyến nghị để các ngân hàng sau sáp nhập nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Nhóm ngân hàng quốc doanh

Nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn đang dẫn đầu về số tuyệt đối chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Đây là điều dễ hiểu vì dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng này cũng dẫn đầu thị trường. Càng cho vay nhiều sẽ càng phải tăng cường trích lập dự phòng rủi ro nhưng điều này cũng đồng nghĩa đồng lãi của họ sẽ bị “bào mòn”.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro của BIDV trong nửa đầu năm nay đạt 9.915 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng, song ngân hàng phải trích lập 6.206 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 63% tổng lợi nhuận thuần và tăng 38% so với cùng kỳ đã khiến lợi nhuận của ngân hàng chỉ còn lại 3.700 tỷ đồng, xếp sau Vietcombank và VietinBank.

6 tháng đầu năm, VietinBank cũng phải dành một nửa lợi nhuận thuần để trích dự phòng rủi ro cho vay (4.843 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm trước, khoản chi phí này đã tăng 61%.

Trong khi đó, ông lớn Vietcombank là ngân hàng trích dự phòng khá đều tay, cùng kỳ năm trước và nửa đầu năm nay, nhà băng này đều trích lập 3.000 tỷ đồng.

Hai ngân hàng có chi phí dự phòng tăng đột biến trong nửa đầu năm nay là ACB và MBBank. ACB đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2,5 lần cùng kỳ với 966 tỷ đồng. MBBank trích lập tăng 127% lên 1.321 tỷ đồng.

Lý giải việc hàng loạt ngân hàng phải tăng cường trích lập dự phòng, một lãnh đạo ngân hàng cho biết theo định kỳ hàng quý, các ngân hàng phải thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng và dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành trên cơ sở dồn tích. Thay vì các năm trước dự phòng tăng mạnh vào cuối năm, thì nay các ngân hàng đã mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro ngay từ quý đầu năm để giảm áp lực.

Ngoài ra, việc trích lập dự phòng rủi ro cao còn do tỷ lệ nợ xấu tính đến giữa năm nay cũng không giảm nhiều so với cuối năm 2016 do nợ xấu mới phát sinh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chưa có nhiều cải thiện, hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn.

rủi ro kinh doanh ngân hàng
biểu đồ so sách

6. Kết luận

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ trương tái cơ cấu hệ thống NHTM theo Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày 18/4/2012 của Thống đốc NHNN với mục đích là lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, tạo sức mạnh tài chính, tăng khả năng cạnh tranh cho các ngân hàng, sau tám năm triển khai với kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam sau M&A ở mức khá cao. Trong đó, hiệu quả quy mô ở ba ngân hàng HDbank, LienVietPost bank và Pvcombank đóng góp nhiều hơn vào hiệu quả kỹ thuật so với hiệu quả kỹ thuật thuần túy và ba ngân hàng này vẫn có thể khai thác tiềm năng nhờ mở rộng quy mô. Kết quả này khẳng định chủ trương chính sách của Chính phủ và NHNN là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời…và cũng dựa trên cơ sở kết quả phân tích cho thấy, còn một số hạn chế trong sử dụng nguồn lực và nhóm nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của các NHTM sau sáp nhập hiện nay ở Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu đổi mới và đòi hỏi của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

rủi ro kinh doanh ngân hàng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here