Ký hiệu đất ĐM là gì? Có ý nghĩa như thế nào trong sổ đỏ ?

Ký hiệu đất ĐM là gì, có ý nghĩa như thế nào trong sổ đỏ. Với ký hiệu đất ĐM có được chuyển sang đất thổ cư được hay không? Hay các thắc mắc liên quan đến đất ĐM, sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung sau, để hiểu hơn về ký hiệu này.

Trong sổ ghi loại đất là “ĐM” có nghĩa là gì ?

Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi loại đất có ký hiệu đất ĐM là gì? Với ký hiệu này có nghĩa là “Đất Màu”.Có được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, thừa kế, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Luật này.”

Trong sổ ghi loại đất là “ĐM” có nghĩa là gì ?

Điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, thừa kế, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186, cũng như trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên nhằm bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn còn sử dụng đất.
  • Đất không xảy ra tranh chấp;

Có được chuyển sang đất thổ cư không?

Dựa vào quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 về Căn cứ để giao đất và cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là:

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Và theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: “Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất cần thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo đúng loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

Căn cứ dựa vào Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết và thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai 2013 thì trình tự và thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành như sau:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm với Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm về thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa và thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ trích lục bản đồ địa chính.

Đối với các trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất với mục đích thực hiện dự án đầu tư thì tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời làm thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Ký hiệu đất ĐM là gì?. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *