Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Làm thêm giờ là một khoảng thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường mà công ty đã quy định. Vậy, đối với tiền lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay không? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội? để hiểu hơn về nội này, cũng như các khoản phụ cấp khác có phải đóng BHXH không?

Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Hiểu về lương làm thêm giờ

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ dựa vào đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm cụ thể như sau:

  • Vào ngày thường: Ít nhất là bằng 150%.

Trong đó, thời gian làm việc bình thường không vượt quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần.

  • Vào ngày nghỉ hàng tuần: Ít nhất là bằng 200%.

Trong đó, mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất là 24 giờ liên tục. Người sử dụng lao động được phép sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc là một ngày cố định khác trong tuần.

  • Vào ngày nghỉ lễ hay ngày nghỉ có hưởng lương: Ít nhất là bằng 300% chưa kể đến tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động được hưởng lương ngày.

Ví dụ minh họa:

Anh Nghĩa làm việc theo giờ hành chính tại Công ty JPWeb với đơn giá tiền lương 300.000 đồng/ngày. Do yêu cầu báo cáo gấp về tình hình thực hiện dự án, anh Nghĩa phải làm thêm giờ.

Khi đó, anh sẽ được trả với mức lương 150% x 300.000 đồng/ngày = 450.000 đồng/ngày cho ngày làm việc làm thêm giờ.

Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương của tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có: Mức lương, phụ cấp lương và những khoản bổ sung khác được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể:

  • Mức lương được tính theo thời gian của công việc hoặc theo chức danh của thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng.
  • Phụ cấp lương là những khoản để bù đắp yếu tố điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt,  tính chất phức tạp của công việc, mức độ thu hút lao động…
  • Các khoản bổ sung khác nhằm xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận có trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên cho mỗi kỳ trả lương.

Trong khi đó, tiền lương làm thêm giờ lại là một khoản tiền không xác định được mức cụ thể. Bởi doanh nghiệp sẽ trả lương dựa theo thời gian làm việc thực tế, người làm ít được hưởng ít, người làm nhiều được hưởng nhiều.

Do đó, tiền lương làm thêm giờ tùy theo trường hợp được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/ Đây là khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương có thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc là không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Vì vậy, tiền lương làm thêm giờ sẽ không phải đóng BHXH.

Cách tính lương làm thêm giờ

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính dựa theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc như sau:

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc khoán:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm/khối lượng làm thêm

Trong đó:

  • Tiền lương giờ thực trả không có tính lương làm thêm giờ và lương trả thêm khi làm vào ban đêm;
  • Mức ít nhất phải bằng 150% áp dụng với làm thêm vào ngày làm thường;
  • Mức ít nhất phải bằng 200% áp dụng với làm thêm vào các ngày nghỉ hằng tuần;
  • Mức ít nhất phải bằng 300% áp dụng với làm thêm vào các ngày nghỉ có hưởng lương,  ngày nghỉ lễ, tết, chưa kể đến tiền lương của ngày nghỉ có hưởng lương, ngày nghỉ lễ, tết đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Giải đáp thắc mắc có liên quan

Tăng ca có đóng BHXH không?

Căn cứ vào quy định Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

Lương tăng ca là khoản tiền được bổ sung không xác định cụ thể mức tiền cùng với mức lương có thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc là không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả công việc đã thực hiện của người lao động. Cho nên, tiền lương tăng ca không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Phụ cấp chuyên cần có đóng BHXH không?

Được quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bao gồm: Mức lương, phụ cấp lương và khoản bổ sung khác mà tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH có nêu rõ. … Vì vậy, tiền lương làm thêm giờ sẽ không phải thực hiện đóng BHXH.

Phụ cấp xăng xe có đóng BHXH không?

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định, không phải mọi khoản phụ cấp đều phải đóng bảo hiểm. Bởi vì phụ cấp xăng xe không thuộc trong các loại phụ cấp được quy định tại Khoản 1 Điều 30 nên không cần phải đóng BHXH. Như vậy, cả phụ cấp xăng xe và tiền hỗ trợ xăng xe thì đều không phải tính đóng BHXH.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Lương làm thêm giờ có phải đóng bảo hiểm xã hội?. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *