Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những mẫu văn bản quan trọng để đánh giá việc rèn luyện của mỗi Đảng viên. Mẫu bản này đa phần sẽ được thực hiện vào đầu năm. Đồng thời là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá và phân loại Đảng viên vào cuối năm. Chính vì sự quan trọng như vậy, nội dung của bản đăng ký cần có nội dung đúng với quy định của Đảng. Vậy mời bạn đọc hãy cùng tham khảo cụ thể hơn trong bài viết “Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dưới đây.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương HCM được Đảng viên sử dụng nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BẢN ĐĂNG KÝ 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 20….

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

Tôi tên:…………………………………………………………………………………………

Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………..

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CB, ngày 01 tháng 04 năm 2015 của chi bộ về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.

Bản thân tôi xin thực hiện bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

1. Tháng 4 và tháng 5 năm 2020 đăng ký làm theo:

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trung thực”.

– Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm”:

 • Thực hiện tốt việc thống nhất giữa lời nói và việc làm, “không nói một đàng, làm một nẻo”.
 • Luôn rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng. Luôn luôn trung thực với mình, thể hiện qua công việc chuyên môn nhà trường, trong báo cáo cũng như trong đánh giá các hoạt động.
 • Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác, không được “hứa mà không làm”. Thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh “Nói ít, bắt đầu bằng hành động”; “tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”.
 • Cán bộ, đảng viên “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh… phải thật thà nhúng tay vào việc”.
 • Thực hiện nói và làm đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà xuyên tạc, nói sai, làm sai. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đảng viên quần chúng làm theo cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Luôn kiểm tra, đánh giá những nghị quyết của chi bộ và kế hoạch của nhà trường đã thi hành thế nào. Thực hiện đến nơi đến chốn những nghị quyết, kế hoạch đề ra.
 • Chấp hành tốt các quy định ở địa phương nơi cư trú. Tham gia và đóng góp cho các cuộc họp nơi bản thân cư trú.
 • Luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để hoàn thành trách nhiệm, lời hứa trước chi bộ, quần chúng. Khi mắc sai lầm, khuyết điểm thì dũng cảm nhận lỗi tập thể và kiên quyết dựa vào tập thể để sửa chữa khuyết điểm.

– Tư tưởng Hồ Chỉ Minh về “trách nhiệm” trong bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

 • Có trách nhiệm với bản thân, với công việc được giao. Tự giác, tự mình cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm đó.
 • Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của chi bộ, nhà trường. Không thoái thác, trốn tránh nhiệm vụ. Tự ý thức về các công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm.
 • Biết lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của quần chúng, phụ huynh, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với tập thể, giải thích trước tập thể … Đưa mọi vấn đề cho tập thể thảo luận và tìm cách giải quyết.
 • Luôn nêu gương trước quần chúng về mọi mặt, trong phong trào luôn tiên phong, gương mẫu làm trước, tiến trước để quần chúng noi theo.
 • Luôn kính yêu đồng nghiệp, tôn trọng quyền làm chủ của tập thể, không có thái độ quan liêu, không hách dịch, nhũng nhiễu quần chúng.
 • Luôn luôn kiên định với tôn chỉ, mục đích, mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ, kỷ luật Đảng; tích cực tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
 • Chăm lo xây dựng gia đình, tạo dựng gia đình hạnh phúc… Giáo dục các thành viên trong gia đình về trách nhiệm xã hội, về ý chí vươn lên trong học tập và công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Xác định được mục đích “vào Đảng để làm đầy tớ cho Nhân dân… Lãnh đạo là làm đầy tớ Nhân dân và phải làm cho tốt”.
 • Quan tâm giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần cần kiệm, liêm chính, lòng nhân ái, tình đoàn kết cộng đồng; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, quê hương và của toàn dân tộc.

Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm, trong đó tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

 • Không uống rượu bia trong giờ hành chánh.
 • Không tham gia điều khiển các phương tiện giao thông khi uống rượu bia.
 • Cấm tổ chức tiệc tùng nhằm trục lợi cá nhân.
 • Không mê tín, dị đoan.

2. Tháng 6 và tháng 7 năm 2020 đăng ký làm theo bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “gắn bó với nhân dân”.

Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tôi xin đăng ký làm theo những việc sau:

 • Luôn luôn xung phong, gương mẫu trong trong công tác, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.
 • Luôn đặt lợi ích của Đảng lên trên. Nếu lợi ích của Đảng và lợi ích cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích Đảng.
 • Biết nhận rõ phải, trái, giữ gìn lập trường, quan điểm của Đảng.
 • Nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, kính yêu Nhân dân. Tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân. Trong công tác không được “kiêu ngạo, tự cao, tự đại”…
 • Bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng. Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng, kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân;

3. Tháng 8 và tháng 9 năm 2020 đăng ký làm theo bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Tổ chức nghiêm túc, đúng điều lệ các cuộc họp chi bộ. Thể hiện tinh thần dân chủ, tập trung vào phê bình, tự phê bình trong sinh hoạt Đảng.
 • Nâng cao phẩm chất trí tuệ của đảng viên.
 • Trong công việc ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, bản lĩnh, lý trí cần phải thương yêu, đồng cảm và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp. Tạo sự hiểu biết, tin cậy nhau giưa các đảng viên trong chi bộ.
 • Xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, nghị quyết phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, với tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương.
 • Đề cao công tác tiếp dân, giải quyết tốt mối quan hệ với dân.
 • Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành.
 • Tránh các căn bệnh “quan liêu”, “tham nhũng, lãng phí”, “xa dân”.

Bản thân tôi xin thực hiện bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện hoàn thành vào cuối tháng….. năm 2020.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ
P. BÍ THƯ CHI ỦY

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

 

Tải về tại đây: mau-ban-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-1

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cá nhân thực hiện theo Chỉ thị 05 – CT/TW

ĐẢNG BỘ ……………..CHI BỘ ………………………

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng 2 năm 20…

 

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC

HỒ CHÍ MINH NĂM 20…

Họ và tên:………………………………………….Sinh năm: …………………………….

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền:……………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

Chi bộ:……………………………………………………………………………………..

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

……………………………………………………………………………………..

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………………..

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

……………………………………………………………………………………..

4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện, cụ thể như:

 • Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng;
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng;
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở;
 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.
 • Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.
 • Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức;

5. Phương hướng phấn đấu, làm theo

……………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 20…

Người đăng ký

Tải về tại đây: mau-ban-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-2

Bản đăng ký chuẩn mực học tập và làm theo tấm gưởng đạo đức Hồ Chí Minh mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BẢN ĐĂNG KÝ
Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
————–

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày…….tháng………năm………….

Là (tổ trưởng, giáo viên hay nhân viên)……………… thuộc tổ: ………… trường ……………..;

Căn cứ kế hoạch số …………… ngày ……../……./……. của trường ………………… về việc thực hiệnbản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020.

Trên cơ sở đã được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua.

Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, bản thân tôi chọn các chuẩn mực đạo đức cần rèn luyện và thời gian thực hiện như sau:

I/ Các chuẩn mực cần thực hiện (nêu ra tên chuẩn mực cụ thể)

1. ………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………

III/ Thời gian thực hiện:

………………………………………………………………………………………………………..

………, ngày…tháng….năm….
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: mau-ban-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-3

Trên đây là Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *