Mẫu bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân

Trên thực tế hiện nay, vấn đề sai phạm vẫn xảy ra trên thực tế không chỉ đối với Đảng viên mà còn đối với từng cá nhân đều phải thực hiện viết Bản tự kiểm điểm cá nhân. Chính vì vậy, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất 2021

ĐẢNG BỘ …………———————— ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

———————–

CHI BỘ: ……………… Hà Nội, ngày …. tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

NĂM ………..

Họ và tên:……………………………………………………..Ngày sinh:……………………

Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền: (nếu có)………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể: (nếu có)……………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………

Chi bộ:………………………………………………………………………………………………

1. Về tư tưởng chính trị

 • Luôn chấp hành tốt các chủ trương, quan điểm đường lối và cácNghị quyết của Đảng, thực hiện đúng quy định của pháp luật;
 • Có quan điểm chính trị kiên định, luôn trung thành đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tin tưởng, trung thành vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Luôn có tinh thần tự giác và trách nhiệm cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

 • Là Đảng viên, tôi luôn hòa nhã, trung thực, hòa đồng với mọi người. Luôn thẳng thắn, có ý thức giữ gìn và xây dựng sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;
 • Không nhận hối lộ, đưa hối lộ; không chạy/không chấp nhận việc chạy quyền, chạy chức.
 • Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh; không rượu chè, cờ bạc; không mê tín dị đoan; không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không lãng phí; không có tiếp tay, không tham ô; bao che cho hành vi tham ô, lãng phí;
 • Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động nhân dân và người thân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kiểm điểm Đảng viên;
 • Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý kiến của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân;
 • Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, sai trái, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý; luôn có thái độ lắng nghe và tôn trọng ý kiến, góp ý của người dân để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Có tinh thần trách nhiệm cao và đạt kết quả cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Về công tác chuyên môn:…………………………………………………………………….

Về công tác Chi bộ:…………………………….. (nếu có thành tích cụ thể thì ghi cụ thể như: Được Huyện ủy tặng bằng khen, Được Tỉnh ủy tặng bằng khen,…)

Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt những công việc mà bên Chi bộ đã giao.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật

 • Có thái độ cầu thị trong việc khắc phục khuyết điểm và nhận sửa chữa;
 • Luôn thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí mà pháp luật quy định;
 • Chấp hành đúng các quy định, nội quy của địa phương, đơn vị công tác, chi bộ Đảng;
 • Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị của địa phương, Điều lệ Đảng;
 • Thực hiện đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc hoạt động, tổ chức và sinh hoạt của Đảng, chấp hành đúng sự phân công, cũng như sự điều động của Chi bộ, đơn vị đang công tác;

5. Kết quả phát huy những ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém

 • Thực hiện tốt tất cả các nguyên tắc mà Chi bộ, Đảng ủy đề ra;
 • Xây dựng Chi bộ đảng, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đơn vị, nhân dân, tổ chức trong sạch, cơ quan, vững mạnh và ngày càng tiến bộ;
 • Giải quyết các công việc một cách hiệu quả, Linh hoạt và mềm dẻo trong giải quyết công việc.
 • Luôn luôn giữ vững và kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị.
 • Tuyệt đối chấp hành các quy chế, quy định về Đảng viên, tích cực trau dồi nguồn kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

6. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

 • Chưa mạnh dạn đưa ra các tham mưu, đề xuất để có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong hoạt động của Đảng ủy, Chi bộ cũng như trong công tác chuyên môn của bản thân;
 • Còn e dè, không tự tin đưa ra các đề xuất,  các đóng góp ý kiến mới trong sinh hoạt Chi bộ vì còn lo lắng, thiếu tự tin và có sự nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình các đồng nghiệp, đồng chí cần được ghi rõ trong bản kiểm điểm Đảng viên.
 • Các kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn còn hạn chế, chưa dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới

 • Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
 • Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật các nội dung mới, cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác. Tạo cơ sở để tuyên truyền các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước, các kiến thức pháp luật tới mọi công dân;
 • Tự ý thức về việc rèn luyện bản chất vô tư, trung thực, khách quan, mạnh dạn và nói thẳng, chân thành, nói thật;
 • Trong quá trình giải quyết công việc linh hoạt, chủ động nhưng thận trọng, thể hiện thái độ cứng rắn, kiên quyết trong đấu tranh hạn chế tối đa các hành vi tham nhũng, tham ô, sai trái của các đồng chí, đồng nghiệp từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh;
 • Trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy được ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ;

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

Tải về tại đây: mau-kiem-diem-dang-vien-1

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân mới nhất 2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                                                                     ….., ngày  tháng  năm 

—————

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:……………………

Họ và tên:………………………………………………………..Ngày sinh:…………

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

Chi bộ: ………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, với tư tưởng Hồ Chí Minh và với đường lối đổi mới của Đảng. Chấp hành, tuyên truyền và vận động nhân dân, gia đình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, tham gia những đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức. Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm cũng như các quy chế, nội quy của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nguyên tắc, các chế độ sinh hoạt đảng, phải đóng đảng phí theo quy định. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở nơi cư trú. Có trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Việc giữ gìn lối sống, đạo đức và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, giữ gìn quan hệ mật thiết với nhân dân. Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Về tác phong và lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo cũng như quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, đúng nguyên tắc. Tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp và đồng chí. Việc đấu tranh phòng và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

 • Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, khuyết điểm, hạn chế ở lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách…
 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;…
 • Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, đoàn thể, chính quyền): Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm: 

Cố gắng học tập kinh nghiệm và thực tế công tác của bản thân, đề xuất kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

 • Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên):…………………………………..
 • Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:……………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Bản kiểm điểm Đảng viên cần nêu rõ những khuyết điểm, hạn chế (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục). Những vướng mắc, khó khăn (nếu có). Trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc

□ Tốt

□ Trung bình

□ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm Đảng viên, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………….

Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:…………………………………………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Nhận xét, đánh giá của chi ủy:……………………………………………………………………………..

Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:………………………………………………………….

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:…………………………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tải về tại đây: mau-kiem-diem-ca-nhan

Những trường hợp đảng viên được miễn công tác không phải kiểm điểm?

Đối với Đảng viên có hành vi vi phạm hoặc do đặc thù về việc sinh hoạt Đảng, quy định của Điều lệ Đảng thì mỗi Đảng viên đều phải viết bản kiểm điểm đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân để nhận thức được những ưu điểm, các sai phạm và những hạn chế, khuyết điểm của mình để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và xã hội.

Theo quy định tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/10/2019, Các đối tượng phải kiểm điểm tự phê bình và phê bình gồm Đảng viên trong toàn Đảng

Ngoại trừ:

 • Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.
 • Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;
 • Do đó, Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Với các Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt thì còn phải kiểm điểm:
 • Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên.
 • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…
 • Đặc biệt: Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên, ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên có thể kiểm điểm ở nơi khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn những thông tin về mẫu bản kiểm điểm cá nhân, bản kiểm điểm đảng viên mới nhất.Chắc hẳn với những thông tin ấy, bạn đã có thể tự mình soạn một mẫu bản kiểm điểm đúng với quy định của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *