Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn

Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin những loại giấy tờ có giá trị, số chứng từ, tên tổ chức phát hành, mệnh giá…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn như sau:

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH (CHI NHÁNH………………)

Số:……../CNCC

BIỂU 02/CC

BẢNG KÊ GIẤY TỜ CÓ GIÁ ĐƯỢC CHẤP NHẬN CẦM CỐ ĐỂ VAY VỐN
TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đơn vị: 1 đồng

Số thứ tự

Loại giấy tờ có giá

Số

chứng từ

Tên tổ chức phát hành

Ngày phát hành

Mệnh giá

Lãi suất

Ngày đến hạn thanh toán

Giá trị thanh toán khi đến hạn

Thời hạn cầm cố

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A

Tín phiếu kho bạc

1

2

3

B

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

1

2

3

C

Công trái

D

Trái phiếu Kho bạc

Đ

Trái phiếu Chính phủ do Bộ tài chính phát hành

Cộng

Trong đó

Tín phiếu kho bạc

Tín phiếu NHNN

Công trái

Trái phiếu kho bạc

Trái phiếu Chính phủ do Bộ tài chính phát hành

Ghi chú: Cột (2) kê theo nhóm giấy tờ có cùng thời hạn thanh toán

……………, ngày..tháng…năm…
Lập biểu Kiểm soát TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC………
(Ký tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: bang-ke-giay-to-co-gia-tri-vay-von

Hy vọng với Mẫu bảng kê giấy tờ có giá trị để cầm cố vay vốn do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem đến cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *