Mẫu báo cáo quyết toán tiền lương chính xác nhất

Mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc quyết toán tiền lương của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung quyết toán… Mẫu được ban hành theo Thông tư 49/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc quyết toán tiền lương như sau:

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG

Năm ……………….

CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm trước Năm nay
Kế hoạch Thực hiện
1. Quỹ lương kế hoạch Đồng
2. Quỹ lương thực hiện Đồng
3. Tổng số lao động Người
4. Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng

………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: bao-cao-quyet-toan-tien-luong

Hy vọng rằng với mẫu báo cáo quyết toán tiền lương do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *