Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình hoạt động ATM của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Mẫu được ban hành theo Thông tư 44/2018/TT-NHNN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động ATM của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

…….., ngày …… tháng ……. năm ……

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ATM

Kỳ báo cáo (6 tháng đầu năm…..) năm…..

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Thanh toán)

1. Báo cáo, đánh giá về tình hình hoạt động ATM (bao gồm ATM lưu động, nếu có)

– Đánh giá về chất lượng dịch vụ ATM (tính ổn định, thông suốt của hệ thống ATM; tình trạng quá tải ATM trong những ngày cao điểm…);

– Công tác an ninh, an toàn hoạt động ATM, trong đó tập trung một số nội dung sau:

+ Việc tổ chức, vận hành hệ thống quản lý, giám sát hoạt động mạng lưới ATM.

+ Tình hình tội phạm liên quan đến ATM của đơn vị báo cáo (nêu rõ số vụ việc mất an ninh, an toàn ATM đã được phát hiện, địa bàn xảy ra, thiệt hại, kết quả xử lý vụ việc…).

2. Các vướng mắc, kiến nghị.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: bao-cao-tinh-hinh-hoat-dong-cung-ung-dich-vu-atm

Hy vọng rằng với mẫu báo cáo tình hình cung ứng dịch vụ ATM do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *