Mẫu biên bản đấu giá không thành

Mẫu biên bản đấu giá không thành là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc đấu giá không thành. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá, thành phần tham dự, lý do tổ chức đấu giá… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản đấu giá không thành tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản đấu giá không thành như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

BIÊN BẢN ĐẤU KHÔNG GIÁ THÀNH

Căn cứ vào hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số……. Ký ngày……….. giữa Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản với:

Hôm nay, lúc…….giờ…….ngày………… tại số……………………………………………………………

Đường……………….quận…………………thành phố……………………………………………………….

I- Thành phần tham dự:

1- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản:

– Ông (bà)……………………………………….. Chức vụ:……………………. chủ trì

– Ông (bà)……………………………………….. Chức vụ:……………………. thư ký

2- Đại diện ủy quyền:

Ông (bà)…………………………………………. Chức vụ:……………………………………………………

3- Khách hàng tham gia đấu giá (có danh sách kèm theo gồm……người):

Số người có mặt tại cuộc đấu giá là:

-………………………………………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………………………………………..

4- Những người được bên ủy quyền mời:

– ……………………………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………………………………..

II- Lý do cuộc đấu giá không thành:

-………………………………………………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc lúc…….giờ……cùng ngày, có đọc lại cho mọi người cùng nghe, ghi nhận đúng và đồng ký tên.

Đại diện Phòng công chứng Đại diện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá
Thư ký Chủ trì
Bên ủy quyền và những người được bên ủy quyền mời
Khách hàng không trúng đấu giá Khách hàng trúng đấu giá

Tải về tại đây: mau-bien-ban-dau-gia-khong-thanh

Hy vọng với Mẫu biên bản đấu giá không thành do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem đến cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *