Mẫu biên bản làm việc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

Mẫu biên bản làm việc là văn bản ghi lại những thông tin, diễn biến xảy trong quá trình trao đổi, được sử dụng để làm căn cứ chứng minh các thỏa thuận đã diễn ra. Nhờ có mẫu văn bản này, người đọc có thể biết được những gì đã diễn ra trong cuộc họp. Vậy làm sao để soạn biên bản làm việc đúng quy định? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây bạn nhé!

Mẫu biên bản làm việc được sử dụng nhiều nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

………, ngày…… tháng …… năm ……

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Về việc………………………..

Hôm nay, vào hồi ………… giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại…………………………………………………………………………………………………

I. Thành phần tham dự:

1. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

2. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

3. Ông/bà: ……………………………………………… Chức vụ:……………………….

Bộ phận: ……………………………………………………………………………………….

II. Nội dung làm việc:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Mẫu biên bản làm việc này kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ….. tháng…… năm ……… Nội dung làm việc được các thành viên thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm …… trang và được lập thành ……. bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản và gửi tới các cá nhận, tổ chức có liên quan làm căn cứ thực hiện./.

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: mau-bien-ban-lam-viec-1

Mẫu biên bản làm việc trong các trường hợp khác

Mẫu biên bản làm việc nhóm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

Nhóm: ……………………………………………………………………………………………

Buổi làm việc nhóm lần thứ:………………………………………………………………….

Địa điểm làm việc:………………………………………………………………………………

Từ:….giờ…phút đến…giờ…phút, ngày…tháng…..năm…

Nội dung công việc chính:

………………………………………………………………………………………………..

                                                                            …, ngày….tháng…năm….

NHÓM                                                                   NHÓM TRƯỞNG

Tải về tại đây: mau-bien-ban-lam-viec-2

Mẫu biên bản làm việc theo mẫu của Sở Tư Pháp

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
————

-Số: …../BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại ……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1/ ………………………….. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị ………………………

2/ …………………………. Chức vụ: ……………………… Đơn vị ………………………..

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ……………………….. Năm sinh …………….. Quốc tịch …………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp …………….

2/ Ông (bà): …………………. Năm sinh …………………….. Quốc tịch …………….

Nghề nghiệp …………………………………………………………………………

Giấy CMND/Hộ chiếu số: …………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………..

Nội dung làm việc:

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi ……… giờ ……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Mẫu biên bản làm việc được lập thành………bản; mỗi bản gồm…………. tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ……………………………..01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: mau-bien-ban-lam-viec-3 

Mẫu biên bản làm việc của Bộ Công An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do-Hạnh phúc

———-o0o———-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng …………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A : CÔNG TY……………………………………………………………………………….

Đại diện bởi : Ông ……………………………. Chức vụ:………………………………….

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế : ………………………………………………………………………………….

BÊN B 

1. Ông :…………………………………………………………………………………………

CMTND số :……………………………. Cấp ngày: …../………./20…..

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………..

2. Ông :…………………………………………………………………………………………

CMTND số : ……………………………. Cấp ngày: …../…../20…………

Địa chỉ TT :…………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………

Nội dung của Mẫu biên bản làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1…………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Mẫu biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 2 trang và được lập thành 4 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 2 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

………………………

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

……………………..

 

Tải về tại đây: mau-bien-ban-lam-viec-4

Cách viết mẫu biên bản làm việc đúng quy định

  • Tên Mẫu biên bản làm việc phải ngắn gọn, nêu bật được nội dung chính của buổi làm việc.
  • Trường hợp buổi làm việc diễn ra giữa các đối tác với nhau, có thể chi tiết thêm thông tin về người đại diện, chức vụ, địa chỉ, nghề nghiệp, Số CMND hoặc số hộ chiếu, số điện thoại liên hệ.
  • Ghi đầy đủ thông tin của tất cả những thành phần tham gia làm việc.
  • Nếu buổi làm việc có đưa ra nhiều phương án để giải quyết vấn đề thì các phương án này đều phải được ghi vào biên bản, và đương nhiên, không thể thiếu phương án được các bên thống nhất quyết định thực hiện.
  • Nội dung làm việc nên ghi chi tiết theo trình tự diễn biến thời gian của buổi làm việc. Các nội dung quan trọng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.Trường hợp buổi làm việc giữa người sử dụng lao động và người lao động thì biên bản làm việc ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện của tập thể lao động, tổ trưởng các tổ sản xuất,…
  • Ngoài ra, không được bỏ qua các ý kiến đóng góp, xây dựng của các cá nhân có liên quan tham gia buổi làm việc.
  • Mẫu biên bản làm việc phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia. Trường hợp cá nhân, thành phần không đồng ý với phương án giải quyết và không ký vào biên bản thì người viết biên bản cũng phải ghi và nêu rõ lý do

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu biên bản làm việc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *