Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất hiện nay

Khi thuê nhà xong dọn đi, bạn cần ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà và trả nhà cho người cho thuê. Đây không chỉ là giấy tờ pháp lý mà còn là chứng từ đảm bảo rằng bạn chắc chắn đã không còn trách nhiệm với ngôi nhà này về sau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà mới nhất dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………….do…………………………………………….

Cấp ngày…………………….tháng……………….năm……………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)

Công ty:………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số:………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………..

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………..do…………………………………………………

Cấp ngày………tháng……………năm……………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:……………………………………………………………..

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ………ngày ………tháng…………năm………., chúng tôi lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm………………..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được lập thành…………..bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số…………lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số……………….ngày………..tháng……….năm………………….

BÊN CHO THUÊ NHÀ(Ký và ghi rõ họ tên)

 

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: mau-bien-ban-thanh-ly-hop-dong-thue-nha

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *