Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng theo quy định mới nhất

Bạn đã biết gì về biên bản thương thảo hợp đồng? Đây là một bước quan trọng trong phương thức đấu thầu một túi hồ sơ. Vậy mẫu biên bản thương thảo hợp đồng gồm những phần nào? Khi nào thì nên cần dùng đến nó? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết hôm nay.

Biên bản thương thảo hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Số: …/TTHĐ/….-ĐHKTL

Gói thầu: …………………………………………………………………………………………………..

Dự án: ………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ Quyết định số …………………………………/QĐ-…………-………… ngày …/…/…

của Giám đốc (GĐ) ……………………………… về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu

…………………………..thuộc dự án ………………………………………………………………..

– Căn cứ HSMT và HSDT xét chọn trúng thầu của Công ty ……………………………………..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….., lúc …. giờ …. phút, tại ……………………………….

…………………đại diện các Bên gồm có:

Bên giao thầu (gọi tắt là Bên A): ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Fax: …………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………… Tài khoản:…………………………………………………….

Tại:………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện là: ………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

Bên nhận thầu (Gọi tắt là Bên B): CÔNG TY ………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: ……………………………………….

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………….

Tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Mã Số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện là: Ông …………………………………… Chức vụ: ……………………………………..

Hai bên đã tiến hành thảo luận về biên bản thương thảo hợp đồng, xem xét và thống nhất các nội dung cung cấp hàng hoá như sau:

Nội dung hợp đồng

 • Đối tượng hợp đồng: …………………………………………………………………………………
 • Giá trị hợp đồng: …………………………. VNĐ Bằng chữ: ……………………………………..
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng: ………………………………………………………………………
 • Bảo lãnh bảo hành: …………………………………………………………………………………..
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: ……………………………………………………………………..
 • Địa điểm giao hàng: ………………………………………………………………………………….

Thời gian và phương thức thanh toán

Bên mua phải có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán 100% giá trị Hợp đồng chia thành 02 đợt như sau:

Đợt 1: …………………………………………………………………………………………………………

Đợt 2: …………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

 • Các biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết bị có xác nhận của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát.
 • Chứng thư bảo lãnh và bảo hành của ngân hàng có giá trị tương ứng 5% giá trị quyết toán hợp đồng (nếu có).
 • Đơn đề nghị thanh toán của nhà thầu.
 • Tem bảo hành và giấy bảo hành của Bên Bán.
 • Chứng nhận CQ (bản chính của hãng sản xuất) và CO (bản sao y nhà nhập khẩu).
 • Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán.
 • Hóa đơn thuế GTGT.
 • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 • Hồ sơ hoàn công, Nhật ký công trường (nếu có).
 • Biên bản thanh lý hợp đồng.

Bảo hành

 • Theo biên bản thương thảo hợp đồng, tất cả các thiết bị nêu trong Hợp đồng sẽ được Bên B bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Theo yêu cầu của bên A tại hồ sơ mời và dự thầu của bên B. Thời gian bắt đầu bảo hành được bắt đầu tính từ ngày nghiệm thu hợp đồng.
 • Thời gian khắc phục sự cố trong thời gian bảo hành là ………. giờ kể từ khi Bên A gửi yêu cầu cho bên B. Quá thời gian trên mà bên B không thực hiện việc khắc phục thì bên A được quyền thuê đơn vị khác khắc phục. Mọi chi phí liên quan đến việc khắc phục sự cố Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả.
 • Để được bảo hành, các sản phẩm phải có Phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành dán trên thiết bị của bên B và Bên A phải tuân theo các quy định đã được ghi trên Phiếu bảo hành.
 • Trong thời hạn bảo hành, Bên B có trách nhiệm sửa chữa, bảo hành thiết bị miễn phí theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đối với mọi trường hợp xảy ra hư hỏng, sự cố, do lỗi của nhà sản xuất, sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển, triển khai lắp đặt.
 • Trong thời gian bảo hành, Bên B phải có thiết bị tương ứng thay thế cho Bên A để sử dụng trong trường hợp thiết bị phải bảo hành.

Trách nhiệm của các Bên

Trách nhiệm của Bên A:

 • Bên A phải kiểm tra hàng hóa về số lượng, chủng loại, chất lượng bao bì của hàng hóa. Ký nhận vào hóa đơn giao hàng và biên bản giao hàng để xác nhận là đã nhận đầy đủ hàng từ bên B.
 • Có trách nhiệm nhận hàng hóa, sử dụng và bảo quản hàng hóa theo đúng cách thức mà Bên B đã hướng dẫn trong các tài liệu đi kèm.
 • Thanh toán tiền hàng đầy đủ theo đúng quy định của hợp đồng.

Trách nhiệm của Bên B:

 • Bên Bán có trách nhiệm giao đầy đủ hàng hóa, kèm theo các tài liệu cần thiết cho Bên Mua đúng hạn, đúng chất lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Cùng với Bên Mua kiểm tra thiết bị, lập biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hoá khi hoàn thành.
 • Bảo hành thiết bị khi đã hoàn thành việc giao và lắp đặt .

Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm Hợp đồng

Nếu một trong hai bên không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm được ghi trong Hợp đồng này, gây ra thiệt hại về kinh tế cho Bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi thường các giá trị thiệt hại đó.

Các điều khoản khác trong hợp đồng

Thống nhất (theo ĐKC và ĐKCT của hợp đồng trong HSMT).

Biên bản này đựơc lập làm căn cứ để ký hợp đồng với Nhà thầu Công ty ………………………. Gói thầu ………………………………….. được hai bên thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản thương thảo hợp đồng đã kết thúc vào lúc …. giờ …. phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: bien-ban-thuong-thao

Khi nào cần làm biên bản thương thảo 

Căn cứ theo quy trình chỉ định thầu rút gọn tại khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu và bên mời thầu phải tiến hành thương thảo hợp đồng để làm cơ sở phê duyệt những kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. Việc thương thảo hợp đồng được thể hiện bằng biên bản thương thảo hợp đồng.

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu biên bản thương thảo hợp đồng theo quy định mới nhất. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *