Mẫu đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đăng ký về việc thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Thông tư 31/2018/TT-NHNN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ………

Ngày ….. tháng …… năm ………

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh/thành phố …

Căn cứ Thông tư số ………./TT-NHNN ngày ………. của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh số ……………. ngày ………………;

Căn cứ các thỏa thuận, cam kết hoặc các tài liệu khác về việc thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

{Tên nhà đầu tư} đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố ….. về giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ:

1. Tên nhà đầu tư:………………………

2. Văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số ………….. ngày …………………;

3. Văn bản xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài số ……… ngày ………..

(liệt kê theo trình tự thời gian tất cả các văn bản xác nhận đăng ký thay đổi);

II. nội dung đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

1. Thay đổi 1:………………….

– Nội dung đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký: ……………………

– Nội dung đề nghị thay đổi: ……………………

– Lý do thay đổi: ……………………..

2. Thay đổi n:….

– Nội dung đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký: ………………

– Nội dung đề nghị thay đổi: ………………

– Lý do thay đổi: ………………….

III. CAM KẾT:

1. Người ký tên dưới đây (đại diện hợp pháp của nhà đầu tư) cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin ghi trong Đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài và các tài liệu kèm theo Hồ sơ đăng ký thay đổi nêu trên của {Tên nhà đầu tư}.

2. {Tên nhà đầu tư} cam kết thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số ……../TT-NHNN ngày ……. của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đính kèm:
……………………….

NHÀ ĐẦU TƯ

Tải về tại đây: don-thay-doi-giao-dich-ngoai-hoi

Hy vọng rằng với mẫu đơn đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *