Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất đai cập nhật mới nhất

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất đai là mẫu giấy cam kết được dùng trong các hồ sơ để thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như làm Sổ đỏ, chuyển nhượng, sang tên… Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về mẫu giấy cam kết này.

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc
—————–

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT 1

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):………………………………………..

Tôi tên:………………………………………… CMND số:……………………………………..

Do…………………………………… Cấp ngày:………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………….. Đường:…………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………….. Quận (huyện):……………………………………….

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:……………………………….

đường:……………… phường (xã, thị trấn):……………… quận (huyện):……………….

Có diện tích:2……………………………………………………………………………………..

(Thuộc lô, thửa đất số:3………………………………………………………………………..

tờ bản đồ số:4……………………………………………………………………………………. )

như sau:5………………………………………………………………………………………..

Thời điểm sử dụng:……………………………………………………………………………….

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp và khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết các nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp hay khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật

Ngày…….tháng……. năm.

        Người làm đơn

      (ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6

……………………………………………………………………………………………………….

                                                           Ngày…….tháng……. năm…………

                                                              TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                 (ký tên – đóng dấu)

Tải về tại đây:  mau-giay-cam-ket-khong-co-tranh-chap-dat-dai

Lưu ý

(1) Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất đai này dùng cho trường hợp nhà ở hiện hữu trong khu dân cư hiện hữu và ổn định, sử dụng từ trước ngày 15/10/1993, phù hợp quy hoạch là đất ở để xin phép xây dựng nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền  sở hữu nhà, sử dụng đất theo đúng quy định.

(2), (3), (4):  Ghi theo số liệu trong trích lục bản đồ địa chính có khu đất tọa lạc.

(5): Giải trình về nguồn gốc của nhà và đất có ghi thời điểm sử dụng: cho, thừa kế, tặng, chuyển nhượng v.v…, cần nêu thêm ai biết làm chứng để củng cố thêm thông tin giải trình (nếu không có ai làm chứng thì không cần phải ghi).

(6): Xác nhận về nội dung cam kết, chữ ký của người làm đơn.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất đai cập nhật mới nhất. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *