Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi là tờ khai của một cá nhân thông báo về việc gian hạn nợ mà mình đã vay ngân hàng, sử dụng khi cá nhân có một lý do nào đó không thanh toán được nợ đúng hạn, đồng thời cam kết thời hạn sẽ trả tiếp theo. Các bạn có thể lưu lại ngay mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi được đăng tải dưới đây về sử dụng vì đây là biểu mẫu được soạn thảo theo đúng quy định mới nhất của bộ Tài chính.

Gia hạn nợ là gì?

Gia hạn nợ là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận.

Gia hạn nợ được quy định là một trong các biện pháp xử lý rủi ro của các Tổ chức tín dụng.

Cơ cấu nợ là việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ đối với khoản nợ (gốc, lãi) của khách hàng.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là việc Quỹ bảo lãnh tín dụng chấp thuận thay đổi các kỳ hạn trả nợ (gốc, lãi) đã thỏa thuận trước đó trong Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký mà không thay đổi thời hạn nhận nợ bắt buộc.

Các đặc điểm của Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

– Giấy gia hạn trả nợ ngân hàng
– Trình bày lý do chậm trả
– Cam kết thời hạn trả tiếp thep
– Áp dung riêng cho nợ gốc và lãi

Những trường hợp nào được gia hạn nợ tín dụng

Khách hàng gặp rủi ro do một trong các trường hợp sau:

– Khách hàng bị thiệt hại về tài chính, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

– Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

– Khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo Hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký.

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI

Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG……………………

Tên người vay:………………………………………………………………………………………………..

Nợ vay NH số tiền:……………………………………………………………………………………………

Hợp đồng tín dụng số:………………………………………. ngày……tháng…….năm……..

Đã trả nợ được, số tiền gốc:……………………………….. số tiền lãi:………………………………..

Còn nợ lại………………………………………………………………………………………………………..

Hạn phải trả vào ngày……tháng…….năm……..

Lý do chậm trả:

– ……………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị chi nhánh NH …………………. gia hạn:

– Số nợ gốc đến ngày……tháng…….năm……..

– Số nợ lãi đến ngày……tháng…….năm……..

Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.

Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1- Ý kiến của cán bộ tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:

-………………………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:

– Số tiền gốc:……………………………………….. thời hạn:…………….. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm……..

– Số tiền lãi:…………………………………………. thời hạn:…………….. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm……..

CÁN BỘ TÍN DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

2- Ý kiến của Phòng tín dụng:

Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng và ý kiến của cán bộ tín dụng, tôi đồng ý/không đồng ý:

Đề nghị Giám đốc cho gia hạn/Không cho gia hạn:

– Số tiền gia hạn:

+ Gốc:………………………………………………… thời hạn:…………….. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm……..

+ Lãi:………………………………………………….. thời hạn:…………….. tháng; hạn trả cuối cùng vào ngày……tháng…….năm……..

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Ngày……tháng…….năm……..

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG TÍN DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tải về tại đây: giay-de-nghi-gia-han-no-goc-lai

Hy vọng với mẫu đề nghị gia hạn nợ gốc, lãi do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem đến cho bạn những thông tin cần thiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *