Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có

Mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có được cấp cho kế toán khi đến làm việc tại ngân hàng. Trên giấy giới thiệu có ghi đầy đủ thông tin về họ tên người được giới thiệu và mục đến ngân hàng làm việc. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết bên dưới.

Nội dung văn bản

TÊN CƠ QUAN

Số: …………../GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: (ghi tên Ngân hàng) …………………………………………………………………….

Giới thiệu ông, bà: (ghi tên người đi lấy) ………………………………………………………

Chức vụ: (chức vụ người đi lấy) …………………………………………………………………..

Được cử đến: (ghi tên Ngân hàng) ……………………………………………………………….

Về việc: (lấy sổ phụ Ngân hàng, giấy báo nợ, giấy báo có) ………………..  từ ngày ….. tháng ….. năm ……….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..

Mong ngân hàng giúp đỡ ông, bà ………………………………….  hoàn thành nhiệm vụ

 

Giấy giới thiệu

Có giá trị hết ngày

……………………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

 

Tải về tại đây : mau-giay-gioi-thieu-lay-so-phu-ngan-hang-giay-bao-no-bao-co

Hy vọng mẫu giấy giới thiệu lấy sổ phụ ngân hàng, giấy báo nợ, báo có do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem đến cho bạn thông tin hưu ích!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *