Mẫu giấy giới thiệu được công ty được sử dụng nhiều nhất

Giấy giới thiệu là một loại giấy tờ văn phòng không thể thiếu trong hoạt động của bất kỳ công ty, doanh nghiệp và tổ chức nào. Sử dụng mẫu giấy giới thiệu giúp cho công việc được bàn giao thuận lợi nhanh chóng. Chính vì lẽ đó, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn Mẫu giấy giới thiệu dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, công ty theo đúng chuẩn và chuyên nghiệp nhất. Đây là mẫu giấy giới thiệu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành 05/03/2020. Mời các bạn cùng theo dõi.

Mẫu giấy giới thiệu thông dụng nhất

TÊN CƠ QUAN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …….…/GT                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày …. tháng …. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………

Giới thiệu ông/bà:…………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………..

Được cử đến: …………………………………………………………………………………..

Về việc:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Mong ………… giúp đỡ ông, bà …………………… hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày ………..

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: giay-gioi-thieu

Giấy giới thiệu theo mẫu cập nhật nội dung mới nhất

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- ……… …….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

…………………………………………… trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ……………………………………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Tải về tại đây: giay-gioi-thieu-moi

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn mẫu giấy giới thiệu mới nhất được sử dụng cho tổ chức, doanh nghiệp. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *