Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là mẫu đơn được các công ty, doanh nghiệp dùng nhiều nhất khi các doanh nghiệp, công ty đó muốn ủy quyền cho kế toán hay người nhận quyết định đi giao dịch tại ngân hàng. Đây là mẫu đơn không thể thiếu và có giá trị pháp lý cao. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng sau đây, biểu mẫu này phục vụ cho cả nhu cầu công việc và học tập, tùy vào mục đích của từng cá nhân, doanh nghiệp.

Mẫu Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân Hàng ……………………………………………………………………………………..

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:…………………….Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh……………………………………………………………………

Giấy phép ĐKKD số:……………………………..Ngày cấp:…………………….Nơi cấp:…………

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

1/ ……………………………………………………………………3/……………………………………….

2/ ……………………………………………………………………4/……………………………………….

Mở tại Ngân hàng …………………………………………………………………………………………..

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:…………………………………Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………..

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: ……………………………………

………………………………………………………..

2. [ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: …………………………….

3. [ ] Nội dung ủy quyền khác: …………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Thời hạn: Từ ngày:……………..đến ngày……….

Từ ngày:…………..đến khi có văn bản khác thay thế.

B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU

1. [ ] Được rút gốc

2. [ ] Chỉ được rút lãi

3. [ ] Được rút gốc và lãi

Thời hạn: Từ ngày:…………đến ngày…………….

Từ ngày:………….đến khi có văn bản khác thay thế.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:

1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.

2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày…………tháng……….năm ……………

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận Ngân hàng

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: giay-uy-quyen-giao-dich-ngan-hang-1

Công văn ủy quyền giao dịch ngân hàng

CÔNG TY ………..

_____________________

Số: …../…….

V/v ủy quyền giao dịch tại ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

____________________

….., ngày …. tháng …. năm ..

Kính gửi: NGÂN HÀNG ………………………..

Công ty …………..xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới quý Ngân hàng ………..

Thưa quý Ngân hàng, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao dịch tại Ngân hàng, nay đại diện theo pháp luật của công ty……….. chúng tôi là Ông: ………, ủy quyền cho Bà: ……….., số CMTND: ……….., do Công an thành phố ………. cấp ngày ……….., giữ chức vụ: Trợ lý Giám đốc đăng ký chữ ký tại Ngân hàng ………và thực hiện các giao dịch của Công ty ……….tại ngân hàng ……………….

Vậy, chúng tôi kính thông báo đển Ngân hàng……….thông tin trên.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý Công ty.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY……………

 

Tải về tại đây : giay-uy-quyen-giao-dich-ngan-hang-2

Cách làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Cách làm giấy ủy quyền khá đơn giản và không mất quá nhiều thời gian của bạn. Quy trình thực hiện giấy ủy quyền tại các chi nhánh/phòng giao dịch của hầu hết các ngân hàng gồm các bước như sau:

Bước 1: Bạn đến Chi Nhánh/Phòng Giao Dịch ngân hàng đã mở tài khoản để yêu cầu nhân viên ngân hàng hỗ trợ.

Bước 2: Ngân hàng Sẽ cung cấp cho bạn Mẫu Giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Bước 3: Khai báo đầy đủ các thông tin liên quan đến tài khoản và chủ tài khoản, đặc biệt thông tin về người được Ủy quyền cần phải điền thật chính xác.

Bước 4: Lấy dấu xác nhận của ngân hàng và giao Giấy ủy quyền cho người thực hiện Giao dịch để xuất trình khi đến ngân hàng làm việc.

Thủ tục làm giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng

Các giao dịch trong ngân hàng có liên quan trực tiếp đến tiền – tài sản có giá trị, bởi vậy các giao dịch này đòi hỏi có sự kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt và thường được thực hiện trực tiếp bởi chủ thể sở hữu tài sản để tránh gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của chủ sở hữu. Thực tế, hiện nay các ngân hàng đều ban hành mẫu văn bản ủy quyền riêng để hỗ trợ các khách hàng thực hiện giao dịch. Do đó, để làm giấy ủy quyền bạn thực hiện như sau:

Đầu tiên, bạn đến ngân hàng nơi bạn mở tài khoản để yêu cầu ngân hàng tiến hành thủ tục làm giấy ủy quyền, sau đó Ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn bộ hồ sơ để làm giấy ủy quyền.

Tiếp theo bạn khai báo các thông tin liên quan đến tài khoản, chủ tài khoản, thông tin về người được ủy quyền theo mẫu và lấy dấu xác nhận của ngân hàng.

Khi chủ sở hữu thực hiện các giao dịch qua ngân hàng thì phải mang kèm theo giấy ủy quyền đã có dấu xác nhận của ngân hàng nêu trên.

Hy vọng với mẫu ủy quyền gia dịch ngân hàng và công văn ủy quyền giao dịch tại ngân hàng do aiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *