Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng được Sàn kế toán sưu tầm và đăng tải, là giấy tờ ngân hàng giúp xác nhận số tài khoản, số dư trên tài khoản của đối tác về việc thanh toán lô hàng hóa theo hợp đồng nhập khẩu.Mời các bạn tham khảo mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng qua bài viết dưới đây!

Nội dung Giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

TÊN NGÂN HÀNG
———–
Số :…./…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

………………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

GIẤY XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Theo Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng số ………………………….. cho lô hàng nhập khẩu tự động theo Hợp đồng nhập khẩu số …………………….. của công ty ……………………………. (tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh số…), Ngân hàng xác nhận như sau:

1. Công ty ……………………………. hiện có tài khoản số …………………………….. tại Ngân hàng chúng tôi. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là ………………………………………………

2. Công ty ……………………………. đã cam kết sẽ sử dụng tài khoản trên tại Ngân hàng chúng tôi để thanh toán cho lô hàng theo hợp đồng nhập khẩu số: ………………………………., có tổng giá trị lô hàng là: ……………………………… (Ghi số tiền bằng chữ và bằng số), theo phương thức thanh toán là: ……………………………………….

3. Thời gian thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày: …………………………………

4. Giấy xác nhận này chỉ có hiệu lực đến hết ngày ………………….. (Ghi ngày cam kết thanh toán cuối cùng của Công ty) và chỉ để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu Công ty … không thực hiện thanh toán qua ngân hàng sau thời hạn nêu trên thì Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).

5. Đây không phải là cam kết thanh toán của ngân hàng đối với người bán.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

Tải về tại đây : Giay-xac-nhan-thanh-toan-qua-ngan-hang

Hy vọng với mẫu xác nhận thanh toán qua ngân hàng do daiabank.com.vn đã cung cấp dẽ giúp bạn tìm kiếm những thông tin cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *