Mẫu phương án phòng cháy chữa cháy cập nhật mới nhất

Điều kiện để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, đó chính là xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy. Phương án này được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy đó. Vậy bạn đã biết gì gì về mẫu phương án này. Hãy cùng mình, tìm hiểu về bài viết “Mẫu phương án phòng cháy chữa cháy cập nhật mới nhất” .

Mẫu phương án phòng cháy chữa cháy cập nhật mới nhất

Mẫu phương án phòng cháy chữa cháy cập nhật mới nhất

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ

A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY

I. Vị trí địa lý:…………………………………………………………………………………………….

Đông giáp:…………………………………………………………………………………………………

Tây giáp:………………………………………………………………………………………………….

Nam giáp:………………………………………………………………………………………………….

Bắc giáp:……………………………………………………………………………………………………

II. Giao thông phục vụ chữa cháy

……………………………………………………………………………………………………………….

III. Nguồn nước chữa cháy

TT Nguồn nước Trữ lượng () hoặc lưlượng (l/s) Khoảng cách/ Vị trí nguồn nước Những điểm cầlưu ý
I Bên trong:
 …
 …
 …
II Bên ngoài:
 …
 …
 …

IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, chất độc

……………………………………………………………………………………………………………….

V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ

 • Lực lượng tổ chức trong phương án phòng cháy chữa cháy:……………………………..
 • Lực lượng thường trực chữa cháy:…………………………………………………………………

VI. Phương tiện trong chữa cháy 

………………………………………………………………………………………………………………

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY NỔ

I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp:

 • Giả định những tình huống cháy phức tạp:……………………………………………………..
 • Tổ chức triển khai chữa cháy:……………………………………………………………………..
 • Sơ đồ triển khai phương tiện, lực lượng chữa cháy:……………………………………………
 • Nhiệm vụ của người chỉ huy tại chỗ khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt để chữa cháy:…………………………………………………………………………………

II. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng

 • 1:………………………………………………………………………………………………………..
 • 2:…………………………………………………………………………………………………………
 • Tình huống:…………………………………………………………………………………………….

C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY 

TT Ngày, tháng, năm Nội dung bổ sung, chỉnh lý Người xây dựng phương án ký tên Người phê duyệt phương án ký tên
1
 2
 3
 4
 5

D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY 

Ngày, tháng, năm Nội dung, hình thức thực tập Tình huống xảy ra cháy Lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy  Nhận xét, đánh giá kết quả chữa cháy
 …
 …

 

……………, ngày …/…/…
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
…………………………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
……………., ngày …/…/…
NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: phuong-an-pccc

Hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy

Người đứng đầu cơ sở có nguy hiểm tiềm ẩn về cháy, nổ. Phải có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở. Cụ thể, hồ sơ bao gồm:

 • Quy định quy trình, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy. Tham khảo mẫu Quyết định ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy của cơ sở.
 • Hồ sơ thiết kế, văn bản thẩm duyệt nghiệm thu thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (nếu có). Thông báo về thực hiện đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Sơ đồ bố trí hệ thống kỹ thuật, công nghệ, vật tư có nguy hiểm về cháy, nổ của cơ sở. Thể hiện rõ ở sơ đồ bố trí khu vực dễ cháy, vị trí nguồn nước chữa cháy của khu dân cư.
 • Quyết định thành lập các đội phòng cháy và chữa cháy của cơ sở.
 • Phương án chữa cháy (mẫu số PC11 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA) đã được phê duyệt. Báo cáo kết quả tổ chức, tiến hành thực tập phương án chữa cháy.
 • Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC05 ban hành theo Thông tư số 66/2014/TT – BCA). Văn bản đề xuất, kiến nghị về  những công tác phòng cháy và chữa cháy. Biên bản vi phạm và những quyết định xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy.
 • Sổ theo dõi công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành cơ sở. Sổ quan sát phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
 • Báo cáo, thống kê về công tác phòng cháy và chữa cháy. Hồ sơ vụ cháy, nổ (nếu có).

Trên đây là Mẫu phương án phòng cháy chữa cháy cập nhật mới nhất do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *