Mẫu số B02a-TCVM: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

Mẫu số B02a-TCVM: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động giữa niên độ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số B02a-TCVM: Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ

Đơn vị báo cáo …………

Địa chỉ ………………..

Mẫu số: B02a-TCVM
Ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BTCNgày 25/01 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý…. năm….

Tại ngày… tháng… năm

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
Năm nay Năm trước
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Thu nhập từ hoạt động tín dụng 01
…..

….., ngày … tháng … năm ……..

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động năm – Mẫu số B02-TCVM.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Tải vê tại đây: bao-cao-ket-qua-hoat-dong-giua-nien-do

Hy vọng rằng với mẫu báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *