Mẫu số B03a-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Mẫu số B03a-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu số B03a-TCVM: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Đơn vị báo cáo …………

Địa chỉ ………………..

Mẫu số: B03a-TCVM
Ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BTCNgày 25/01 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng tóm lược)

Quý…Năm….

Đơn vị tính: ………..

Chỉ tiêu Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
Năm nay Năm trước
1 3 4 5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

….., ngày … tháng … năm ……..

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Tải về tại đây: bao-cao-chuyen-luu-tien-te-giua-nien-do

Hy vọng rằng với mẫu báo cáo chuyển lưu tiền tế giữa niên độ do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *