Mẫu thông báo triển khai, thay đổi địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động

Mẫu thông báo triển khai, thay đổi địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc triển khai, thay đổi địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM. Mẫu được ban hành theo Thông tư 44/2018/TT-NHNN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu thông báo triển khai, thay đổi địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động

…….(1)…….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………
V/v triển khai/thay đổi địa điểm, thời gian/chấm dứt hoạt động ATM lưu động

…………, ngày ….. tháng …… năm ……

Kính gửi:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh …(2)…;

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh …(3)…

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh, ….(1)…. thông báo về việc triển khai/thay đổi địa điểm, thời gian/chấm dứt hoạt động ATM lưu động trên địa bàn tỉnh, thành phố…(2)…, như sau:

1. Đối với triển khai/chấm dứt hoạt động ATM lưu động:

– Số lượng ATM lưu động triển khai/chấm dứt (số lượng xe, số lượng máy ATM):

– Tên gọi hoặc số hiệu ATM lưu động:

– Số series ATM lưu động:

– Loại máy ATM lưu động:…(4)…

– Biển số xe ATM lưu động:

– ATM lưu động trực thuộc quản lý của: …(5)…

– Địa chỉ của đơn vị trực tiếp quản lý ATM:

– Dịch vụ cung ứng:

– Thời điểm triển khai/chấm dứt hoạt động ATM lưu động:

– Lý do triển khai ATM lưu động (nêu cụ thể): ….(6)….

– Địa điểm hoạt động/chấm dứt hoạt động: …(7)…

– Thời gian hoạt động: …(8)…

2. Đối với thay đổi địa điểm, thời gian hoạt động ATM lưu động:

– Tên gọi hoặc số hiệu ATM lưu động:

– Số series ATM lưu động:

– Loại máy ATM lưu động:

– Biển số xe ATM lưu động:

– ATM lưu động trực thuộc quản lý của: …(5)… (cũ và mới)

– Địa chỉ của đơn vị trực tiếp quản lý ATM (cũ và mới):

– Thời điểm bắt đầu thay đổi thời gian, địa điểm hoạt động ATM lưu động:

– Địa điểm hoạt động: …(7)… (cũ và mới)

– Thời gian hoạt động: …(8)… (cũ và mới)

…(1)… xin cam kết đảm bảo:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong công văn này.

– Triển khai hoạt động ATM lưu động theo đúng địa điểm và thời gian nêu trên.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và các quy định liên quan của pháp luật.

– Đảm bảo chất lượng, an toàn, thông suốt hoạt động ATM lưu động và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro của ATM lưu động./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Hướng dẫn điền thông tin:

(1): Tên tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai, thay đổi địa điểm, thay đổi thời gian, chấm dứt hoạt động ATM lưu động.

(2): Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi triển khai ATM lưu động.

(3): Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tiếp quản lý ATM lưu động.

(4): Loại máy ATM như Diebold, Wincor…

(5): Tên đơn vị trực tiếp quản lý ATM lưu động.

(6): Nêu lý do triển khai ATM lưu động.

(7), (8): Trong trường hợp ATM lưu động hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau, thống kê danh sách địa điểm và thời gian hoạt động của ATM lưu động (giờ, ngày, tháng, năm) tương ứng với từng địa điểm mà tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ ATM lưu động (có thể thống kê dưới dạng bảng biểu).

Tải về tại đây: mau-thong-bao-thay-doi-dia-diem-thoi-gian

Hy vọng rằng với mẫu thông báo triển khai, thay đổi địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động do daiabank.com.vn cung cấp sẽ đem lại cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *