Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Doanh nghiệp nếu có các thay đổi về thông tin của doanh nghiệp hay có thay đổi về cơ quan quản lý hoặc địa bàn kinh doanh thì cần phải lập mẫu TK3-TS. Tờ khai này cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH/BHYT để kê khai những thông tin của doanh nghiệp.

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM—————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………..

[01]. Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………..

[02]. Mã số đơn vị: ……………………………………………………………………………………..

[03]. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………………..

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: …………………………………………………………………

[06]. Loại hình đơn vị: ………………………………………………………………………………….

[07]. Số điện thoại ………………………………. [07]. Địa chỉ email …………………………………….

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: …………………………………….

[09.1]. Số:………………………………. ; [09.2]. Nơi cấp: ………………………………………………..

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. □ [10.2]. 06 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………………….

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ………………………………………………………………………

…….., ngày…tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về tại đây: to-khai-BHYT

Hướng dẫn lập mẫu TK3-TS

a) Mục đích của mẫu TK3-TS: kê khai những thông tin của đơn vị khi thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

b) Trách nhiệm lập: Đơn vị tham gia BHYT, BHXH.

c) Thời gian lập: đơn vị BHXH, BHYT khi tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến hay khi có thay đổi thông tin của đơn vị.

d) Phương pháp lập:

[01]. Tên đơn vị: ghi cụ thể tên đơn vị.

[02]. Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị mà cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì sẽ để trống.

[03]. Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị đó. Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi địa chỉ vào mẫu TK3-TS dựa theo quyết định thành lập và giấy phép kinh doanh.

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc là liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố/thôn xóm; xã, phường, thị trấn; huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

[06]. Loại hình đơn vị: ghi loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng/đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động.

[07]. Số điện thoại: ghi số điện thoại đơn vị.

[08]. Địa chỉ email: ghi địa chỉ email đơn vị.

[09]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[09.1]. Số: ghi số quyết định của thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.

[09.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh đơn vị.

[10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động có trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng 3 tháng một lần thì bạn đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 6 tháng một lần thì bạn đánh dấu x với ô [10.2] vào tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT.

[11]. Nội dung thay đổi và yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị…

[12]. Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết và số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:

Khi có thay đổi thông tin về đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];

Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đ) Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Trên đây, daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn Mẫu TK3-TS: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *