Thành lập thêm công ty tín dụng tại Việt Nam

Đề xuất thành lập công ty tín dụng

Việc chỉ có một công ty thông tin tín dụng (TTTD) và Trung tâm tín dụng CIC hoạt động trong khi đó nhu cầu thông tin lớn từ 42 ngân hàng, 27 công ty tài chính,… cho thấy nhiều quy định về hoạt động này không còn phù hợp, dẫn đến hạn chế việc phát triển của thị trường TTTD tại Việt Nam.

Sau 6 năm áp dụng Nghị định 10/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng (TTTD), nhiều nội dung trong văn bản đã không còn phù hợp với thực tế. Do đó, trên cơ sở báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị định 10, ý kiến của các đơn vị có liên quan và qua nghiên cứu thông lệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức cung cấp TTTD.

thẻ thanh toán nội địa là gì, thẻ ghi nợ nội địa là gì
thẻ thanh toán nội địa là gì, thẻ ghi nợ nội địa là gì

Điều kiện thành lập công ty tín dụng

1. Nhu cầu:
Có nhu cầu thành lập và hoạt động Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

2. Đáp ứng vốn:
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần phải có đủ vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

3. Cổ đông sáng lập
a) Đối với cá nhân
•    Phải là người am hiểu về hoạt động ngân hàng, có đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm các quy định pháp luật;
•    Phải có đủ khả năng tài chính để góp vốn và cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả (mức độ hỗ trợ do Hội đồng quản trị quyết định theo từng trường hợp cụ thể).
b) Đối với tổ chức
•    Phải chứng minh có đủ khả năng tài chính và có cam kết hỗ trợ Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần trong trường hợp Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần khó khăn về vốn hoặc thiếu khả năng chi trả, thiếu khả năng thanh khoản (mức độ hỗ trợ do Hội đồng quản trị quyết định theo từng trường hợp cụ thể);
•    Là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản có 500 tỷ đồng; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
Trường hợp là Tổ chức tín dụng phải đảm bảo: Tổng tài sản có tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% tổng dư nợ tại thời điểm xin góp vốn thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần; không vi phạm các qui định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm xin thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

Thủ tục thành lập

– Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi cho ngân hàng nhà nước.
– Ngân hàng kiểm tra, kiểm soát hết sức chặt chẽ để xem xét có đủ điều kiện để cáp giấy phép không.
– Đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động.
– Công bố thông tin ít nhất 30 ngày trước ngày hoạt động.
– Khai trương hoạt động trong 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép, sẽ bị thu hồi nếu không làm hoạt động này.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép đối với Công ty tín dụng gồm:

1. Đơn xin cấp Giấy phép (theo mẫu).
2. Dự thảo Điều lệ:3. Phương án hoạt động: nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu.
4. Danh sách, lý lịch (theo mẫu) các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty tài chính;
5. Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn;

6. Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn. Đối với các cổ đông lớn là doanh nghiệp, các tài liệu phải nộp gồm:
a) Quyết định thành lập;
b) Điều lệ hiện hành ;
c) Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số vốn điều lệ và số vốn thực có năm hiện hành;
d) Văn bản cử người đại diện pháp nhân của Doanh nghiệp;
e) Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 3 năm gần nhất.
7. Văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nơi đặt trụ sở của Công ty tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *