Thị trường tiền tệ là gì?

0
200
10 (100%) 2 votes

Lĩnh vực tiền (vốn)

Thị trường của đồng tiền là một thị trường vốn ngắn (dưới 1 năm), theo cung cấp trong suốt thời gian cung cấp và bắt buộc. Vout shortcut bao gồm giấy tờ có giới hạn, hạn chế mua các khoản nợ ngắn hạn rủi ro thấp, tính toán cao. Lĩnh vực tiền dưới yếu tố yếu thông qua hệ thống ngân hàng công việc, bởi vì ngân hàng tốt nhất của các ngân hàng trong cung cấp và sử dụng thời hạn vốn.

Thị trường tiền tệ là một thị trường thị trường tại ngân hàng của một ngân hàng kinh doanh và một ứng dụng chuyên nghiệp chuyên nghiệp thông qua mạng lưới điện thoại net, internet lớn. Các nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ là nghiệp chuyển đổi có khả năng thanh toán cao, ít xảy ra rủi ro đối với người đầu tư.

Thị trường của đồng tiền là một nguồn mua sắm trần như là một kỳ hạn ngắn, nơi để đáp ứng sự tăng trưởng kinh tế của tối thiểu.

Phân loại

Thị trường của tiền tệ của thủ đô đã được sắp xếp như là một công cụ phức tạp hoặc.

Sắp xếp theo loại

Nếu cơ sở của vốn cơ bản chia thành 2 cấp: vốn của thị trường và cấp thị trường thứ cấp.

  • Market capital finance : nơi chuyên phát hành các loại trái phiếu mới của ngân hàng, công ty tài chính, kho bạc … Thị trường tiền tệ thực sự là điểm của người phát hành trái phiếu và Cung cấp cổ phiếu của Mua nhiều nhất.
  • Thị trường đầu tiên của thủ đô : chuyên bán các loại trái phiếu đã được phát hành ở cấp trường, nhưng lại mang tính chất chuyển hóa. Đây là cơ thể được lựa chọn của cơ thể trên thế giới.

Nợ theo các khoản nợ

Nếu nhập các công cụ loại trên thị trường, trường tiền tệ bao gồm:

  • Các khoản nợ ngắn hạn thoả thuận giữa ngân hàng của ngân hàng của ngân hàng.
  • Thị trường ngắn hạn của thị trường và thị trường chứng chỉ giá các mức giá khác như: ghi chú kinh doanh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here