Thời hạn nộp thuế môn bài và mức phạt theo đúng quy định

Theo quy định của pháp luật thuế hiện nay thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày nào ? Mức phạt được quy định nếu chậm nộp thuế môn bài ? Để giúp bạn đọc không mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm thông tin. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và hữu ích nhất đối với nội dung này.

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thời hạn khai và nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ được quy định cụ thể như sau:

TT

Trường hợp

Thời hạn khai lệ phí

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Tổ chức Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. Trễ nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trễ nhất là 30/1 hàng nămTrường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
Cơ sở kinh doanh nhưng chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được cấp phép giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…
Hộ gia đình, cá nhân Nộp thuế theo phương pháp khoán. Không cần phải khai lệ phí môn bài. Trễ nhất là vào ngày 30/01 hàng năm.Cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế bằng phương pháp khoán thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng khi có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.
Cho thuê bất động sản. Khai lệ phí môn bài một lần theo từng loại hợp đồng cho thuê bất động sản.

Mức phạt chậm nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài

Kể từ ngày 01/7/2017 thuế môn bài chuyển thành lệ phí môn bài dựa theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, quy định về mức phạt nộp chậm về thời hạn nộp thuế môn bài vẫn thực hiện theo đúng các quy định về thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài

Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC mức phạt với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân chậm nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài được tính theo thời gian chậm nộp.

Đơn vị: Đồng

Mức phạt

Thời gian chậm

Không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng

Có tình tiết giảm nhẹ, và tăng nặng

Phạt cảnh cáo (Có tính tiết giảm nhẹ)

Từ 01 – 05 ngày

700.000

400.000 – 1.000.000

Từ 1 – 10 ngày

1.400.000

800.000 – 2.000.000

Từ trên 10 – 20 ngày

2.100.000

1.200.000 – 3.000.000

Từ trên 20 – 30 ngày

2.800.000

1.600.000 – 4.000.000

Từ trên 30 – 40 ngày

3.500.000

2.000.000 – 5.000.000

Từ trên 40 – 90 ngày

Số ngày chậm nộp: Tính từ ngày hết thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài.

Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài

Bắt đầu từ ngày 01/7/2016 thì tiền nộp trễ được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên tổng số tiền thuế chậm nộp so với thời hạn nộp thuế môn bài (quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Theo đó, số tiền cần phải nộp bao gồm cả số tiền gốc phải nộp và kể cả tiền chậm nộp.

Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp

x

0,03% x Số ngày chậm nộp

Lưu ý: Số ngày chậm nộp tiền thuế môn bài (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ mà pháp luật có quy định) được tính kể từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của hạn nộp thuế môn bài…

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Thời hạn nộp thuế môn bài và mức phạt theo đúng quy định. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *