Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử – Những điều bạn nên biết

Hóa đơn điện tử là một hình thức thanh toán điện tử. Được sử dụng bởi các đối tác thương mại, chẳng hạn như khách hàng với nhà cung cấp của họ, để trình bày, giám sát các tài liệu giao dịch giữa nhau. Đồng thời, đảm bảo các điều khoản trong thỏa thuận giao dịch của họ được đáp ứng. Vậy thủ đăng ký hóa đơn điện tử gồm những bước nào? Thực hiện ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế

Đối tượng áp dụng

Đối tượng đăng ký sử dụng làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế bao gồm:

 1. Các tổ chức và doanh nghiệp:
 • Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và không phân biệt giá trị từng lần.
 • Thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế và không phân biệt giá trị từng lần.

2 Các hộ hoặc cá nhân kinh doanh:

– Thuộc diện bắt buộc có thực hiện sổ sách kế toán và thường xuyên sử dụng 10 lao động trở lên:

 • Lĩnh vực nông – lâm – thủy sản và công nghiệp hay xây dựng: Có doanh thu năm kề trước đạt 3 tỷ trở lên.
 • Lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Doanh thu năm kề trước đạt 10 tỷ trở lên.

– Không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì cũng được làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tửđể sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã

Để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế. Các đối tượng hay tổ chức kinh doanh trên thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế theo địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/

Bước 2: Điền đầy đủ thông thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 phụ lục Nghị định 119/2018.

Bước 3: Đợi Cơ quan thuế gửi thông báo theo mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

Đây là trách nhiệm của Cơ quan Thuế nên các bạn cần đợi họ gửi thông báo về việc chấp nhận hay từ chối việc đăng ký làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

Trường hợp bị ngừng cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Các trường hợp sau đây sẽ không được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã Cơ quan thuế, bao gồm:

 • Đối tượng thuộc trường hợp Cơ quan thuế xác minh, thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
 • Lập hóa đơn điện tử có mã để bán khống hàng hóa và dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân khác bị phát hiện, báo cho Cơ quan thuế.
 • Đối tượng đã thông báo với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng kinh doanh.
 • Sử dụng hóa đơn điện tử có mã để bán hàng nhập lậu, hàng cấm và hàng giả hay hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện, thông báo tới Cơ quan thuế.
 • Đối tượng có thông báo của Cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế.
 • Đối tượng chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì không làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử.
 • Các doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh khi bị Cơ quan đăng ký kinh doanh hay Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện, yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp bị Cơ quan đăng ký kinh doanh hay Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh và nghề kinh doanh có điều kiện khi phát. Dựa vào kết quả thanh tra và kiểm tra, nếu cơ quan thuế nhận thấy doanh nghiệp thành lập với mục đích mua bán cũng như sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử thì sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, ban hành thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan thuế

Đối tượng áp dụng

Theo như tại Khoản 1, điều 20 của Nghị định 119, các tổ chức và doanh nghiệp được quy định khoản 2, Điều 12 là các doanh nghiệp có thể làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan thuế bao gồm:

 • Các doanh nghiệp kinh doanh thuộc các lĩnh vực gồm: Xăng dầu, điện lực, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy, nước sạch, tài chính tín dụng, y tế, bảo hiểm, kinh doanh siêu thị và thương mại, kinh doanh thương mại điện tử
 • Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với Cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử và xây dựng hạ tầng CNTT, có hệ thống phần mềm kế toán hay phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng, tra cứu hóa đơn điện tử và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Nhằm có thể đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến bên mua với Cơ quan thuế.

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn không có mã

Các đối tượng thuộc hai trường hợp trên truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử không có mã.

Cũng như trên, các bạn đăng ký thông tin theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm với Nghị định 119.

Nếu như sau này có thông tin gì cần sửa đổi thì bạn cũng cần thay đổi ngay trên này và gửi lại cho Cơ quan thuế.

Sau thời hạn khoảng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm gửi Thông báo dựa theo mẫu số 2 Phụ lục ban hành theo Nghị định 119 về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã từ doanh nghiệp của bạn.

Tính từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử thì tổ chức cần phải hủy hết những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng.

Với các trường hợp mà Cơ quan thuế không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã thì nên làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sẽ tiến hành rà soát các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử không có mã và sẽ thông báo theo Mẫu số 7 nếu thuộc đối tượng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế được quy định.

Mẫu tờ khai thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………..

Người liên hệ: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………

Theo Nghị định số ………/2018/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2018 của Chính phủ, chúng tôi/tôi thuộc đối tượng được làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử. Chúng tôi/tôi đăng ký/thay đổi thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Áp dụng hóa đơn điện tử:

□ Có mã của cơ quan thuế

□ Không có mã của cơ quan thuế

– Đăng ký giao dịch qua:

□ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (theo khoản…Điều …Nghị định)

□ Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

– Loại hóa đơn sử dụng:

□ Hóa đơn GTGT

□ Hóa đơn bán hàng

□ Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

□ Các loại hóa đơn khác

– Danh sách chứng thư số sử dụng:

STT Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử Số sê-ri chứng thư Thời hạn sử dụng chứng thư số Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)
Từ ngày Đến ngày
 1
 2
 3

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

……, ngày…….. tháng….. năm…..
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THU
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Tải về tại đây: thu-tuc-dang-ky-hoa-don-dien-tu-1

Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

TÊN CƠ QUAN THUẾ
CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA THÔNG BÁO

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./TB-….. ……., ngày……..tháng……năm…..

THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận/không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

Kính gửi: (Họ tên người nộp thuế:….)

(Mã số thuế của NNT:….)

Sau khi xem xét tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử ngày…./…./..

Cơ quan thuế thông báo (chấp nhận/không chấp nhận) đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị.

(Trong trường hợp chấp nhận cho phép người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử thì ghi: Tài khoản đã được gửi đến hộp thư điện tử của người nộp thuế/điện thoại liên hệ và đề nghị người nộp thuế thực hiện khai báo các thông tin liên quan từ nội dung hướng dẫn của cơ quan thuế tại thư điện tử này).

(Trong trường hợp không chấp nhận cho doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử thì ghi: Cơ quan thuế không chấp nhận người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử). Lý do: (nêu rõ lý do không chấp nhận).

(Trong trường hợp ủy thác qua tổ chức để cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế phải thông báo người nộp thuế đăng ký giao dịch sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí từ tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử). (Tên, địa chỉ đăng ký).

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.

                              THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
                                  (Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế)

Tải về tại đây: thu-tuc-dang-ky-hoa-don-dien-tu-2

Trên đây là Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử – Những điều bạn nên biết do daiabank.com.vn đã tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *