Thư xác nhận thu nhập theo mẫu năm đúng quy định nhất

Thư xác nhận thu nhập là mẫu văn bảng để doanh nghiệp xác nhận mức thu nhập trong năm của người lao động. Là một trong những mẫu văn bản cần thiết hoàn thành thủ tục xin visa, vay vốn tín dụng,…. Tùy theo mục đích sử dụng mà cần có những nội dung đúng với quy định của pháp luật. Mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi tham khảo cụ thể hơn trong bài viết “Thư xác nhận thu nhập theo mẫu năm đúng quy định nhất” dưới đây.

Mẫu thư xác nhận thu nhập dùng chung cho nhiều mục đích khác nhau

Mẫu số: 20/TXN-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———-

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Năm ……………

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….

2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

3. Ngày đến Việt Nam: ngày …. tháng ….. năm ………

4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ………. đến ngày 31 tháng 12 năm……..

Số tiền là ……………….đồng

Trong đó:

a. Tại Việt nam: ………………..đồng

b. Tại nước ngoài:……………..đồng

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………………………

  • Thuế thu nhập cá nhân:……………………………………………………………………………..
  • Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:…………………………..
  • Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………………………………….

6. Tiền thuê nhà cho ông/bà ………….tại Việt Nam là do (ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên thư xác nhận thu nhập là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng………năm…………………

…………..,ngày…tháng…năm…

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tải về tại đây: thu-xac-nhan

Cách ghi mẫu thư xác nhận thu nhập năm

  • Cần có chữ ký của Giám đốc hoặc người được phân công, ủy quyền. Đóng dấu pháp lý doanh nghiệp lên chữ ký của người có thẩm quyền.
  • Dành cho những người có nhu cầu xác minh thu nhập.
  • Là giấy tờ xác nhận thông tin về họ tên, chức vụ, phòng ban, thời gian công tác, mức thu nhập, mức lương hàng tháng… của cơ quan chi trả thu nhập.
  • Mẫu giấy xác nhận thu nhập, mẫu thư xác nhận thu nhập cá nhân dành cho cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp xác nhận thu nhập.

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về  nội dung thư xác nhận thu nhập theo mẫu năm đúng quy định nhất. Hy vọng, những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *