Tra cứu số thuế còn phải nộp trên trang thuế điện tử

Chức năng tra cứu số thuế phải nộp cho phép người nộp thuế lập, gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế và nhận các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế bằng phương thức điện tử trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn. Vậy Tra cứu số thuế còn phải nộp như thế nào? Tra cứu số thuế nộp thừa của từng loại thuế như thế nào trên ETAX mới nhất của Tổng cục thuế.  Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về nội dung bài viết sau.

Tra cứu số thuế còn phải nộp trên trang thuế điện tử

Mục 1: Số thuế phải nộp

Cho phép người sử dụng được thực hiện truy vấn nghĩa vụ thuế tại thời điểm tra cứu số tiền nộp thuế và không theo kỳ hạch toán có trên hệ thống eTax.

Bước1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Số thuế còn phải nộp“.

 • Hệ thống màn hình hiển thị tra cứu số thuế còn phải nộp.
Tra cứu số thuế còn phải nộp trên ETAX

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

Tra cứu số thuế còn phải nộp trên ETAX
 • Kỳ tính thuế:
 • Loại thuế: gồm có các loại thuế có trên hệ thống

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

 • Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu dựa theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
Tra cứu số thuế còn phải nộp trên ETAX

Mục 2: Thông tin nghĩa vụ

 • Cho phép người sử dụng thực hiện truy vấn sao kê những giao dịch phát sinh (phát sinh về tờ khai, quyết định, chứng từ nộp thuế, …)

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, và sau đó chọn tiếp “Thông tin nghĩa vụ”.

 • Hệ thống màn hình hiển thị tra cứu thông tin nghĩa vụ
Tra cứu số thuế còn phải nộp trên ETAX

Bước 2: Nhập các thông tin tra cứu thuế còn phải nộp thông báo.

 • Từ ngày: không được để trống
 • Đến ngày: Không được để trống
 • Thông tin nghĩa vụ bao gồm những thông tin: Phát sinh theo tờ khai; Phát sinh theo chứng từ nộp thuế, phát sinh theo các quyết định từ CQT.

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

 • Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu, cũng như hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
Tra cứu số thuế còn phải nộp trên ETAX

Mục 3: Số thuế còn phải nộp

 • Cho phép người sử dụng thực hiện tra cứu những thông tin số còn phải nộp, số nộp thừa của từng loại thuế.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, và sau đó chọn tiếp “Số thuế còn phải nộp”.

 • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu Số thuế còn phải nộp như sau:
Tra cứu số thuế còn phải nộp trên ETAX

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

 • Kỳ thuế: nhập đúng định dạng của DD/YYYY
 • Loại thuế: Chọn loại thuế còn phải nộp cần tìm thông tin

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu, đồng thời hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

Tra cứu số thuế còn phải nộp trên ETAX

Mục  4: Thông báo thuế khác

 • Cho phép người sử dụng thực hiện tra cứu những loại thông báo khác (quyết định, thư nhắc nộp hồ sơ và thư yêu cầu nộp hồ sơ…) được gửi cho người nộp thuế trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo thuế khác

 • Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông báo thuế khác
Tra cứu số thuế còn phải nộp trên ETAX

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.

 • Cơ quan gửi: Cơ quan thuế quản lý mã số thuế đang đăng nhập
 • Loại thông báo: bao gồm những loại thông báo có trên hệ thống
 • Số thông báo:
 • Từ ngày thông báo:
 • Đến ngày thông báo

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.

 • Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu, hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu về số thuế còn phải nộp:

Tra cứu tiền thuế GTGT còn phải nộp

 • Đăng nhập website: thuedientu.gdt.gov.vn
 • Thực hiện theo thứ tự trên hình minh họa
Tra cứu tiền thuế GTGT còn phải nộp

Tại cột “Nội dung kinh tế“, tìm mã có số hiệu

 • 1701: Đây nghĩa là tiền thuế GTGT phải nộp
 • 4931: Đây nghĩa là tiền lãi phát sinh do nộp chậm tiền thuế GTGT (nếu có)
 • Lưu ý: Để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn phải nộp cả tiền thuế + tiền lãi phát sinh (nếu có)
Tra cứu tiền thuế GTGT còn phải nộp

Tra cứu tiền thuế TNDN, thuế môn bài còn phải nộp

1. Tra cứu tiền thuế TNDN còn phải nộp

 • Thực hiện việc tra cứu tương tự với thuế GTGT
 • Tại cột Nội dung kinh tế, tìm mã có số hiệu như sau:

1052: Đây nghĩa là tiền thuế TNDN phải nộp

4918: Đây nghĩa là tiền lãi phát sinh do nộp chậm tiền thuế TNDN (nếu có)

Lưu ý: Để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn phải nộp cả tiền thuế + tiền lãi phát sinh (nếu có)

2. Tra cứu tiền thuế môn bài còn phải nộp

 • Thực hiện việc tra cứu tương tự với thuế GTGT
 • Tại cột Nội dung kinh tế, tìm mã có số hiệu như sau:

2863: Đây nghĩa là tiền thuế Môn bài phải nộp

4944: Đây nghĩa là tiền lãi phát sinh do nộp chậm tiền thuế Môn bài (nếu có)

Lưu ý: Để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế còn phải nộp cả tiền thuế + tiền lãi phát sinh (nếu có)

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến cách tra cứu số thuế còn phải nộp trên trang thuế điện tử. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *