Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN đúng quy định

Chúng ta đều biết, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì đa số người lao động được phép ủy quyền cho cá nhân và tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập thay. Theo đó, người lao động cần thực hiện ủy quyền việc quyết toán thuế cho người trả thu nhập. Vậy điều kiện, để người lao động ủy quyền quyết toán thuế TNCN là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài viết sau.

Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công

 • Cá nhân chỉ có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 (ba) tháng trở lên ở tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN, kể cả những trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện ký hợp đồng lao động từ 3 (ba) tháng trở lên tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong một năm, đồng thời có nguồn thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không vượt quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đi thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế về phần thu nhập này.
 • Cá nhân là người lao động được điều chuyển làm việc từ tổ chức cũ tới tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động cóủy quyền quyết toán thuế TNCN thì tổ chức mới cần thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) nhằm làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ, đồng thời quyết toán thuế thay cho người lao động.
Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân cư trú là người nước ngoài

 • Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể ủy quyền theo đúng quy định của Bộ luật dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khácquyết toán thuế TNCN thay theo quy định nếu tổ chức, cá nhân đó cam kết về chịu trách nhiệm với cơ quan thuế về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của cá nhân được quy định. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở trường hợp này chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.
 • Tổ chức và cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức và cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi đã thực hiện chia, sáp nhập, tách, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp, thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Trường hợp không được ủy quyền

Theo nội dung Công văn 5749/CT-TNCN, người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

 • Người lao động đảm bảo điều kiện được ủy quyền nhưng đã được doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không được phép ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Trừ trường hợp doanh nghiệp đã thu hồi, hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho người lao động.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một doanh nghiệp nhưng tại thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không còn làm việc ở doanh nghiệp đó.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công khi ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp, đồng thời có nguồn thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc là khấu trừ thuế chưa đủ.
 • Người lao động có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên ở nhiều doanh nghiệp.
 • Người lao động chỉ có thu nhập vãng lai đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.
 • Người lao động có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện được xét giảm thuế do thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế TNCN mà người lao động tự kê khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn của khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Người lao động chưa thực hiện đăng ký mã số thuế.

Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, người lao động chuẩn bị hồ sơ ủy quyền gồm có giấy tờ sau:

 • Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN;
 • Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo (nếu có).

Trên đây, daiabank.com.vn đã chia sẻ đến các bạn về nôi dung liên quan đến Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN đúng quy định. Hy vọng những chia sẻ này, sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *