Vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ sau một năm rưỡi để trống nay đã có chủ

Vụ chính sách tiền tệ đã có tân lãnh đạo

Vụ trưởng vụ chính sách tiền

Ngày 21/8/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí vụ trưởng mà đã bị trống trong thời gian qua.

Cụ thể, Thống đốc đã ban hành Quyết định số 1768/QĐ-NHNN điều động và bổ nhiệm ông Tô Huy Vũ, Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ của ông Vũ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Cùng ngày, Thống đốc ban hành Quyết định số 1769/QĐ-NHNN điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Đức Long là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Và sau một năm rưỡi để trống, vị trí Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đã được bổ nhiệm, với nhân sự điều chuyển từ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Cụ thể, Thống đốc đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-NHNN tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà – Phó tổng giám đốc Vietcombank giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Thanh Hà là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *